23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dwglnfbch

Udbyder

Afatek A/S

Materialeprøvning af slagge


Afatek A/S

Opgavebeskrivelse Afatek A/S varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Der modtages ca. 230.000 tons slagge per år fra 6 forskellige forbrændingsanlæg.

Slaggen modtages og oplagres på Afateks to slaggepladser beliggende i henholdsvis Kø-benhavn og Næstved.

Sortering af slaggen for jern og metaller sker på Afateks slaggeplads på Selinevej i Køben-havn. Efter sortering afsættes mineraldelen af slaggen til anlægsprojekter, hovedsageligt vej-byggeri. Denne anvendelse kræver at slaggen opfylder kriterierne opstillet i vejdirektoratets vejregler ”Bundsikringslag af forbrændingsslagge – vejl. Udbud” af marts 2012 (i det følgende kaldet Vejledningen), og ”Almindelig arbejdsbeskrivelse bundsikringslag af forbrændingsslag-ge – AAB0”. Udbud (i det følgende kaldet AAB). Vejledningerne findes henholdsvis i Bilag 2 og Bilag 3.

Dette udbud vedrører den løbende udførelse af materialeprøvning af slagge fra Afatek, såle-des som det er defineret i Vejledningen og AAB. Det påregnes, at der skal udføres ca. 45 analyser per år, idet der udtages en stikprøve for hver 5.000 ton slagge til afsætning. Dette tal kan dog variere og andre antal kan være aktuelle. Udbuddet omfatter desuden afhentning af slag-geprøverne fra Afateks to adresser på Sjælland.
Annonceret 21. marts 2019 12:00:00 CET
Deadline 30. april 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 71600000
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dwglnfbch

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Søren Dyhr-Jensen
Telefon +45 41831013
E-mail sdj@afatek.dk

Ordregiver

Navn AFATEK A/S // CVR:15105909
Adresse Selinevej 18 Port 11
2300 København S
DK
Telefon +45 26234205
E-mail Acr@afatek.dk
WWW www.afatek.dk

 

Send til en kollega

0.101