23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-118532
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.04.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1473-BF311_AAB/BUF

Udbyder

Arkitektgruppen Øst A/S på vegne af den almene boligforening AAB

Byggefelt 3.1.1 - opførelse af almene boliger og daginstitution


Arkitektgruppen Øst A/S på vegne af den almene boligforening AAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Arkitektgruppen Øst A/S på vegne af den almene boligforening AAB
Hollufgårds Alle 12
Odense SØ
5220
Danmark
Kontaktperson: Jens Ørskov Larsen
E-mail: jol@arkitektgruppen.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.arkitektgruppen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1473-BF311_AAB/BUF
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1473-BF311_AAB/BUF
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret bygherre
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Byggefelt 3.1.1 - Opførelse af almene boliger og daginstitution

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den almene boligforening AAB ejer byggefelt 3.1.1, der er beliggende på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København. AAB har i forbindelse med erhvervelsen af byggefeltet fra By og Havn forpligtet sig til at opføre 148 almene familieboliger, et fællesrum samt en daginstitution. Arkitektgruppen Øst A/S' ("Arkitektgruppen") ejer det tilstødende byggefelt 3.1.2 på ejendommen, hvorpå der skal opføres private boliger. Ifølge lokalplanen skal der på byggefelterne 3.1.1 og 3.1.2 opføres en boligkarré, som udadtil skal fremstå som et samlet byggeri med samme arkitektoniske og funktionelle udtryk. Arkitektgruppen og AAB har derfor indgået aftale om, at Arkitektgruppen som delegeret bygherre skal opføre de almene familieboliger og daginstitutionen for ABB. AAB er omfattet af udbudsreglerne, og opførelsen af de almene familieboliger og daginstitutionen udbydes derfor som et begrænset udbud, jf. § § 58-60 i udbudsloven. Udbuddet er inddelt i 17 fagentrepriser, der udgør hver sin delaftale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Entreprise B - Grundstøbning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter støbning af bundplade i kælder, in situ støbning af vægge i kælder, støbning af fundamenter i terræn-niveau, støbning af selvbærende terrændæk i stueplan samt membraner over kælder og etagedæk. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Entreprise C - Elementleverancen /-montage

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45223821
45223822
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter levering og montering af betoneelementer bestående vægge, bagvægge, "sandwichelementer", søjler, bjælker, huldæk, kompositbjælker, vekselbjælker mv., levering og montering af trappeelementer indvendigt og udvendigt til kælder, levering og montering af altangangsplader og -søjler, samt montage af badekabiner. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: Entreprise C2 -Badekabiner

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45211310
45223821
45223822
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter leverance af badekabiner. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4: Entreprise D – Murer – Udvendige arbejder

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45262520
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter skalmuring af facader, udførelse af sokler i letbeton, inkl. sokkelpuds, vandskuring og dilatationsfuger. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5: Entreprise D1 - Murer – Porebeton

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45262520
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter opmuring af indvendige porebetonvægge som skillevægge i boliger, kælder mv. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 6: Entreprise D1 - Murer – Indvendige arbejder

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45262520
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter montering af slidlag og klinker i trapperum, slidlagsbetongulve, vægfliser, inkl. vådrumsbehandling. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 7: Entreprise E - Tømrer / snedker / facadelukning

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45422000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter tømrer- og snedkerarbejder vedrørende facadelukning, montering af vinduer og lettebeklædninger udvendigt, ekskl. indgangspartier til opgange, alu-sålbænke og indvendige trapper i boliger. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 8: Entreprise E2 – Gulve, boliger strøgulve

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45422000
45432110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter lægning af parketgulve på strøer samt "svømmende" gulve på lette etagedæk med tilhørende dørskinner og afdækning. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 9: Entreprise E3 - Gulvbelægning, øvrige gulve

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45422000
45432110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter lægning af linoleumsgulve, vinylgulve, epoxygulv, rampe for niveauspring, trappe og repos, skraberiste og måtte med dørskinner samt afdækning. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 10: Entreprise F1 - Tagdækning

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45261210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter det komplette tagdækningsarbejde, inkl. isolering, tagbrønde mv. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 11: Entreprise G - Smed / altaner

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter udførelse af stålkonstruktioner på tagfladen, værn på terrasser, værn ved nedkørselsrampe, værn på altangange, stålprofil på facade samt altaner og franske altaner. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 12: Entreprise H - VVS

 

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter udførelse af de komplette vand-, varme- og afløbsinstallationer samt sanitet i daginstitution. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 13: Entreprise J - Ventilation

 

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45331200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter etablering af ventilationssystem til boliger og daginstitution med anlæg placeret på taget. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 14: Entreprise K - El

 

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter udførelse af elinstallationer til boliger, inkl. kælder, samt elinstallationer til daginstitution, samt udvendig belysning af gårdrum og legeplads. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum tre etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 15: Entreprise O - Elevatorer

 

Delkontraktnr.: 15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af 5 stk. personelevatorer til boliger, samt 1 stk. stor elevator til daginstitution. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 16: Entreprise R1 - Inventar AAB

 

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45421151
39000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter levering og montering af køkkener og øvrigt inventar til boliger og fællesrum. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på borplade, jf. tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 17: Entreprise S - Maler

 

Delkontraktnr.: 17
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45200000
45442100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter udførelse af malerarbejder i boliger og daginstitution, støvbinding i kælder samt rengøring. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets dokumenter, beskrivelser og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de 5 ansøgere vil Arkitektgruppen lægge vægt på antallet af referencer, jf. at der skal angives mindst 1 reference, men at det er muligt for ansøger at angive op til 3 referencer. Arkitektgruppen vil endvidere inddrage væsentligheden af de fremlagte referencer. Ved vurdering af referencernes væsentlighed vil det blive tillagt positivt vægt, hvis de vedrører et eller flere af følgende:

- Nybyggeri,

- Etagebyggeri i minimum 3 etager og med kælder,

- Blandet byggeri f.eks. boliger/erhverv/retail/institutioner.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på maling i kælder, jf. tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende finansielle nøgletal for de seneste 3 disponible regnskabsår:

- Omsætning,

- Soliditetsgrad,

- Egenkapital.

Ansøger skal angive disse oplysninger i ESPD'ets Del IV.B.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, skal nøgletallene ovenfor afgives for disse enheder i et særskilt ESPD. Det bemærkes, at såfremt ansøger baserer sig på en anden enhed i økonomisk henseende hæfter denne solidarisk med ansøger.

Hvis ansøgning indgives af en sammenslutning af virksomheder, skal nøgletallene afgives for hver af de deltagende virksomheder i særskilte ESPD'er. Det er i den forbindelse et krav, at hver af de deltagende virksomheder opfylder mindstekravet om en gennemsnitlig positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår. De deltagende virksomheder påtager sig solidarisk hæftelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår. Dette mindstekrav gælder i forhold til alle delaftaler.

Hvis ansøgning indgives af en sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium, skal hver af de deltagende virksomheder opfylder mindstekravet om en gennemsnitlig positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere relevant erfaring inden for det område, dvs. den delaftale, som ansøgningen om prækvalifikation angår. Hvis der således eksempelvis ansøges om prækvalifikation for så vidt angår "Delaftale 4: Entreprise D - Murer, udvendige arbejder" og "Delaftale 6: Entreprise D2 - Murer, indvendige arbejder", skal ansøger dokumentere erfaring inden for udførelse af henholdsvis murer udvendige arbejder og murer indvendige arbejder. Dokumentation for relevant erfaring skal bestå af referencer angående tilsvarende entrepriser. For hver reference bedes ansøger angive følgende i ESPD'et:

- Bygherrens navn og kontaktperson hos bygherren,

- Kort beskrivelse af byggeriet, herunder om der er tale om fag- eller storentreprise, om der er tale om nybyggeri, etagebyggeri og/eller blandet byggeri og om der er tale om en igangværende eller afsluttet entreprise (såfremt der er tale om en afsluttet entreprise skal datoen for afslutningen angives).

Ansøger skal afgive ovennævnte oplysninger i ESPD's Del IV.C.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal referencerne angives i særskilte ESPD'er for de pågældende enheder. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, forpligter de pågældende enheder sig til at stille sine tekniske og faglige ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med udførelsen af entreprisen.

Hvis ansøgning indgives af en sammenslutning af virksomheder, skal hver af de deltagende virksomheder som nævnt udfylde et ESPD. Referencerne skal i den forbindelse angives i ESPD'et for den af de deltagende virksomheder, der har udført den pågældende opgave.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger angiver mindst én relevant reference for den for den delaftale, som ansøgningen om prækvalifikation omhandler. Ansøger har mulighed for - hvilket vil blive tillagt positivt vægt i forbindelse med udvælgelsen - at angive mere end én reference. Ansøger kan dog maksimalt angive 3 referencer. Hvis ansøgningen angives mere end 3 referencer, vil kun de i ESPD'et 3 førstnævnte referencer blive evalueret.

Det er et mindstekrav, at den eller de referencer, som ansøger angiver, vedrører enten fag- eller storentrepriser. Referencer angående andre entrepriser, f.eks. partnering eller totalentreprise, accepteres ikke.

Det er tillige et mindstekrav, at den eller de referencer, som ansøger angiver, vedrører enten igangværende entrepriser eller entrepriser, der er afsluttet inden for de seneste 5 år fra tidspunktet for offentliggørelse af dette udbud. (Begrebet "afsluttet" skal i denne sammenhæng forstås som gennemført afleveringsforretning for den respektive entreprise.)

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Oplysninger om kontraktudførelsesvilkår, klausuler mv., fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikationen. Klage over tildeling af kontrakten skal indgives inden 45 kalender dage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på https://klfu.naevneneshus.dk/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019

Send til en kollega

0.144