23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-113852
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Til
01.04.2019 Kl. 15:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=btepkbtrfd

Anmodning om deltagelse

Til
09.04.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=btepkbtrfd

Udbyder

A. Enggaard A/S

Opdateringer

Annullering
(31.05.2019)

På delentreprise 4 (09 Elevatorentreprisen), 11 (17 Malerentreprisen) og 12 (18 Gulventreprisen) er der ikke modtaget tilbud ved tilbudsfristens udløb. Disse delentrepriser annulleres således med henblik på at overgå til udbudsformen Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. Udbudslovens § 80, stk. 1, nr. 1.

Annullering
(31.05.2019)

Udbuddet vedrørende delentreprise 6. 11 Tagdækning annulleres som følge af, at det modtagne tilbud overstiger bygherres budget og markedsprisen i øvrigt.

Fagentrepriser vedr. Spritten - bygning A & B


A. Enggaard A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
A. Enggaard A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Jesper Schou
E-mail: jesper.s@enggaard.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.enggaard.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Jannie Weje Stepien
E-mail: jwn@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: A/S
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: A/S

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af fagentrepriser vedr. Spritten - bygning A & B

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

A. Enggaard A/S (herefter AE) opfører i 2 bygninger på den tidligere Spritfabrikgrund i Aalborg, 117 ungdomsboliger og 15 seniorboliger til Himmerland Boligforening, som er ordregiver i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Endvidere opføres 90 ejerboliger.

AE udbyder derfor følgende 13 delentrepriser, som begrænset udbud i henhold til Udbudsloven:

1) 05. EL-entreprisen;

2) 06. VVS-entreprisen;

3) 07. Ventilations- og OTV-entreprisen;

4) 09. Elevator-entreprisen;

5) 10. Murerentreprisen;

6) 11. Tagdækningsentreprisen;

7) 13. Alu-entreprisen

8) 14. Tømrer-/snedkerentreprisen';

9) 15. Smedeentreprisen (ARK);

10) 16. Facadebeklædningsentreprisen;

11) 17. Malerentreprisen;

12) 18. Gulventreprisen;

13) 19. Inventarentreprisen.

Samlet byggeperiode ca. 21 måneder.

Tidsplan for udførelse af de enkelte delentrepriser fremgår af udbudsmaterialet. Under hver delentreprise, er de angivne måneder udtryk for den samlede byggeperiode og ikke er byggperioden for den pågældende delentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

05. EL-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering, montering af installationer for fremtidig boligbebyggelse i op til 16 etager. Entreprisen omfatter bl.a. stik, føringsveje og tavler samt kraft- og lysinstallationer i boliger og fællesarealer. Der udføres herudover komplette brandtekniske installationer bestående af røgudluftning, brandventilation, flugtvejs- og panikbelysning samt ABA-anlæg, mens der leveres føringsveje for bredbånd, TV og adgangskontrol samt forsyning til OTV-anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

06. VVS-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering, montering og installationer for fremtidig boligbebyggelse i op til 16 etager. Entreprisen omfatter bl.a. indvendige afløbsinstallationer, vand- og varmeinstallationer. Boligerne udføres med decentral varmvandsproduktion.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

07. Ventilations- og OTV-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering, montering og installationer for fremtidig boligbebyggelse i op til 16 etager. Entreprisen omfatter bl.a. emhætter, ventilatorer og ventilationsanlæg. Boligerne udføres med decentrale ventilationsanlæg i de enkelte lejligheder. I begge bygninger monteres OTV-anlæg for tryksætning af sikkerhedstrappe og brandmandselevator.

For så vidt angår OTV-anlæg gælder, at entreprenøren skal være certificeret til at godkende OTV-anlægget. Såfremt entreprenøren ikke har denne certificering, skal entreprenøren entrere med en underentreprenør, der har denne certificering og som således kan godkende OTV-anlægget på entreprenørens vegne. Der stilles ikke krav om, at ansøger skal entrere med denne underentreprenør i forbindelse med prækvalifikationen, jf. også afsnit III.1.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

09. Elevator-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering og montering af 2 stk. alm personelevatorer og 2 stk. brandmandselevatorer til fremtidig boligbebyggelse i op til 16 etager. Elevatorerne leveres med hhv. 17 stop i bygning A og 13 stop i bygning B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

10. Murerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter opmuring af teglstensfacade i op til 16 etager på bygning A og 5 etager på bygning B, levering og montering af undergulve, flisebelægninger i trappegange.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

11. Tagdækningsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45261000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering og montering af tagisolering, tagpapdækning, faldsikring, taglemme/ røgventilation, tagterrasse, sedumtag og inddækninger ved indeliggende altaner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

13. Alu-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44221100
45421130
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering og montering af glas/alu-facadepartier i stueetage ved erhverv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

14. Tømrer/snedkerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering og montering af indvendige fibergipsvægge, trædøre, ståldøre, nedhængte system- og gipslofter, trægulve på strøer, fodlister mv., akustik lofter i trappeopgange og inddækninger ved ventilation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

15. Smedeentreprisen (ARK)

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223210
45262410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering og montering af stål for fremtidig boligbebyggelse i op til 16 etager. Entreprisen omfatter leverance og montage af altaner incl. stålbeslag. Endvidere indeholdes værn for bl.a. trapper og altaner samt cykelstativer i kælderetagen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

16. Facadebeklædningsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262650
45260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering og montering af aluminiums facadesystem på underlag af betonelementer fra 5 til 11 sal i bygning B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

17. Malerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter behandling af overflader på indvendige gipslofter, betonlofter, fibergipsvægge, betonvægge, træværk og installationer i alle boliger og fællesarealer. Støvbinding af gulve i kælderetagen, trapperum, forbindelsesgang, malerbehandling af udv. betonelementer og malerbehandling af vandskurede vægge.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

18. Gulventreprisen

 

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45432100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter linoleumsgulve i trappeforrum ved ungdoms- og senior-boliger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri,

— referencer vedr. etagebyggerier (etager udover mindstekravet, jf. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

19. Inventarentreprisen

 

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45421151
39141000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering og montering af køkkeninventar til 117 ungdomsboliger og 15 seniorboliger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer vedr. boligbyggeri.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed, dvs. at udfyldt ESPD er ansøgning om prækvalifikation.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til udbudsmaterialet.

ESPD er en XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Såfremt ovenstående tjeneste er udfaset og dermed ikke er tilgængelig, anvendes i stedet for den tilsvarende tjeneste på www.ibinder.dk

Det er ikke muligt at åbne XML-filen direkte fra pc'en.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som ansøgning om prækvalifikation.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes (Såfremt ansøger har underentreprenører, som denne baserer sig på i opfyldelsen af mindstekrav til egnethed i afsnit III.1.2) og/eller III.1.3), sættes i ansøgers ESPD kryds i JA i del IIC. Eventuelle underentreprenører sætter kryds i NEJ i feltet).

Del III: Udfyldes

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger ikke har eksisteret i ét afsluttet regnskabsår, vedlægges som bilag til ESPD, et revisorattesteret dokument der dokumenterer, at ansøger er solid/har hvad der, i økonomisk henseende, svarer til en positiv egenkapital.

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår de mest betydelige sammenlignelige opgaver, som omhandlet i den delentreprise, der ansøges om prækvalifikation til, som ansøger har udført inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for ansøgningsfristens udløb. Med sammenlignelige opgaver menes opgaver indenfor det/de fag, som omhandlet i den aktuelle delentreprise, hvor arbejdet er udført på et etagebyggeri med minimum 3 etager. For 19 Inventarentreprisen er sammenlignelige opgaver, opgaver indenfor det/de fag, som omhandlet i den aktuelle delentreprise. For 07 Ventilationsentreprisen gælder, at opgaver indenfor det/de fag, som omhandlet i den aktuelle delentreprise, ikke omfatter monterning og godkendelse af OTV-anlæg.

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes:

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger ikke har eksisteret i ét afsluttet regnskabsår er det et krav, at ansøger, jf. revisorattestet dokument, er solid/har hvad der, i økonomisk henseende, svarer til en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed, dvs. at udfyldt ESPD er ansøgning om prækvalifikation.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til udbudsmaterialet.

ESPD er en XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Såfremt ovenstående tjeneste er udfaset og dermed ikke er tilgængelig, anvendes i stedet for den tilsvarende tjeneste på www.ibinder.dk

Det er ikke muligt at åbne XML-filen direkte fra pc'en.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som ansøgning om prækvalifikation.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes (Såfremt ansøger har underentreprenører, som denne baserer sig på i opfyldelsen af mindstekrav til egnethed i afsnit III.1.2) og/eller III.1.3), sættes i ansøgers ESPD kryds i JA i del IIC. Eventuelle underentreprenører sætter kryds i NEJ i feltet).

Del III: Udfyldes

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger ikke har eksisteret i ét afsluttet regnskabsår, vedlægges som bilag til ESPD, et revisorattesteret dokument der dokumenterer, at ansøger er solid/har hvad der, i økonomisk henseende, svarer til en positiv egenkapital.

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår de mest betydelige sammenlignelige opgaver, som omhandlet i den delentreprise, der ansøges om prækvalifikation til, som ansøger har udført inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for ansøgningsfristens udløb. Med sammenlignelige opgaver menes opgaver indenfor det/de fag, som omhandlet i den aktuelle delentreprise, hvor arbejdet er udført på et etagebyggeri med minimum 3 etager. For 19 Inventarentreprisen er sammenlignelige opgaver, opgaver indenfor det/de fag, som omhandlet i den aktuelle delentreprise. For 07 Ventilationsentreprisen gælder, at opgaver indenfor det/de fag, som omhandlet i den aktuelle delentreprise, ikke omfatter montering og godkendelse af OTV-anlæg.

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for ansøgningsfristens udløb, have udført mindst én sammenlignelig opgave, som omhandlet i den delentreprise, der ansøges om prækvalifikation til.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=btepkbtrfd

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes via Ibinder senest den 1.4.2019, kl.15:00.

Der afholdes fælles informationsmøde vedrørende udfyldelse af ESPD og brug af iBinder mandag den 1.4.2019, kl. 09:00.

Mødet afholdes hos NIRAS (mødelokalet ved kantinen i stueetagen), Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg.

Tilmelding er ikke påkrævet.

Ansøgning om prækvalifikation uploades elektronisk i pdf-format via Ibinder.

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

De tilbudsgivere som udpeges skal verificere de oplysninger, der er afgivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen.

Følgende dokumentation skal fremsendes:

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1.

Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for afgivelse af dokumentation.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at der skal fremsendes dokumentation, som anført i e-Certis. Såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav:

Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Der fremlægges ikke dokumentation for teknisk og faglig egnethed, idet referenerne anført i ESPD er fyldestgørende.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Andre juridiske enheder (fx underentreprenører), som tilbudsgivere i forbindelse med prækvalifikationen måtte have baseret sin ansøgning på for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet, samt teknisk og faglig formåen, skal ligeledes fremsende relevant dokumentation inden for den oplyste frist.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det økonomiske og finansielle minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven. I denne erklæring skal det ligeledes fremgå, at den anden juridiske enhed sammen med tilbudsgiver hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det tekniske og faglige minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med udførelsen af opgaven.

Konsortium:

Alle deltagere i konsortiet skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlægges en konsortieerklæring der statuerer, at konsortiedeltagerne hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på konsortiets vegne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.199