23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
11.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Konsulent til gennemgang af kølevandssystem - 19/02379


Energinet Eltransmission A/S

Opgavebeskrivelse Udbud af en rådgiver til gennemgang af kølevandssystem
på station Endrup i forbindelse med etableringen af HVDC forbindelsen COBRAcable mellem Danmark
og Holland.
Annonceret 8. marts 2019 12:00:00 CET
Deadline 12. marts 2019 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Andet
CPV kode 71600000
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=234255&B=&PS=1&PP=

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling inkl. Prækvalifikation.

Energinet prækvalificerer de 3 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave som beskrevet. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål, herunder særligt referencer indenfor vurdering og review samt design og drift af kølevandssystemer.

I forbindelse med prækvalifikationen skal følgende vedlægges ansøgningen via EU-Supply:
• En virksomhedsbeskrivelse (beskrevet under ”Generelt” herunder)
• Referencer (beskrevet under ”Teknisk og faglig formåen” herunder)

Generelt
Ansøger skal give en generel virksomhedsbeskrivelse, herunder om ejermæssige og organisatoriske forhold hos ansøger. Der skal angives CVR-nr. samt kontaktoplysninger med angivelse af kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheder skal ansøgeren vedlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Teknisk og faglig formåen
Ansøgeren skal vedlægge referenceliste over de mest sammenlignelige opgaver udført indenfor de seneste 3 år indeholdende kundenavn, kontraktperiode og detaljeret opgavebeskrivelse. Der skal maksimalt vedlægges 5 referencer. Såfremt der vedlægges flere end 5, vil alene de 5 nyeste referencer indgå i evalueringen.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Indgivelse af klage
Klager over nærværende udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for de i Håndhævelsesloven fastsatte frister, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 3 (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Web-site: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Kontaktperson

Navn Mette Vinter
Telefon +45 21392827
E-mail mcv@energinet.dk

Ordregiver

Navn Energinet Eltransmission A/S
Adresse Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
DK
Telefon +45 76224000
E-mail indkob@energinet.dk
WWW https://energinet.dk/

Modtager af tilbud

Navn Mette Vinter

Kommentarer

Kommentarer til ændringer For at få adgang til udbudsmaterialet og få mulighed for at aflevere ansøgningen til prækvalifikation, registrere venligst jeres virksomhed/log ind i EU-Supply.

Følg venligst nedenstående link for at blive ført til EU-Supply:
https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

 

Send til en kollega

0.108