23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 048-111374
Offentliggjort
08.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233933&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Sandblæsning og isolering


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Duniya Faqiri
Telefon: +45 44857723
E-mail: dfa@vestfor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233933&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233933&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af sandblæsning og isolering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45320000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører udførelse af sandblæsnings- og isoleringsarbejde for Vestforbrænding.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Sandblæsning,

- Delaftale 2: Isolering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Sandblæsning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45452100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Sandblæsningsarbejde i forbindelse med revisioner mv., se Bilag 1A. Kravspecifikation for detaljer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 14/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

5 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Isolering

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45452100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Isoleringsarbejde i forbindelse med revisioner mv., se Bilag 1B. Kravspecifikation for detaljer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 14/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

5 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervs- og ansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000 DKK for personskade og min. 5 000 000 DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’et. Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere erhvervs- og ansvarsforsikring i form af gyldig forsikringspolice og kvittering for betaling.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Følgende finansielle nøgletal:

Likviditetsgrad:

- Tallet skal være større end 100 for det sidste afsluttede regnskabsår,

- Afkastningsgrad: Tallet skal være større end 10 for det sidste afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad:Tallet skal være større end 30 for det sidste afsluttede regnskabsår.

Årsomsætning for de sidste det afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, skal være sammenlignelig med aftalens genstand. Det er således et krav, at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning for det sidste afsluttede regnskabsår som svarer til minimum det dobbelte af den samlede tilbudssum pr. delaftale. Såfremt virksomheden ikke er i stand til at leve op til krav om årsregnskab, kan denne basere sig på andres økonomiske og finansielle formåen, jf. UBL §147. Oplysninger herom skal angives i ESPD’et.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

2 sammenlignelige referencer pr. delaftale inden for aftalens genstand, jf. pkt.1.2, inden for de sidste 3 år.

- For delaftale 1: Sandblæsning gælder, at leverandøren kan fremskaffe 2 referencer for udførelse af sandblæsningsarbejde i andre forsyningsselskaber og/eller forbrændingsanlæg,

- For delaftale 2: Isolering gælder, at leverandøren kan fremskaffe 2 referencer for udførelse af isoleringsarbejde i andre forsyningsselskaber og/eller forbrændingsanlæg. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremskaffe det ovenfor angivne antal referencer, skal Tilbudsgiver her angive, hvilke ledende medarbejdere der skal anvendes til udførelse af aftalen, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/10/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019

Send til en kollega

0.133