23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 038-086462
Offentliggjort
22.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Karlskogahem AB

Städtjänster 2018


Karlskogahem AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Karlskogahem AB
556046-8885
Box 417
Karlskoga
691 27
Sverige
Kontaktperson: Urban Linder
E-post: urban.linder@karlskogahem.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlskogahem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Städtjänster 2018

Referensnummer: 18/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Städtjänsterna omfattar sedvanlig städning av entréer, trapphus, tvättstugor och allmänna utrymmen. Härutöver ingår också byggstädning och flyttstädning av lägenheter

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 262 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90910000
90911200
90911300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

tädtjänsterna omfattar sedvanlig städning av entréer, trapphus, tvättstugor och allmänna utrymmen. Härutöver ingår också byggstädning och flyttstädning av lägenheter

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 231-528063
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Städtjänst Värmland AB
556310-5609
Gjuterigatan 21
Karlstad
652 21
Sverige
E-post: jessica@stadtjanst-varmland.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress: http://www.stadtjanst-varmland.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 262 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/02/2019

Send til en kollega

0.101