23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 038-086386
Offentliggjort
22.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Arkitekt ombygg kommersiella fastigheter 2019


Aktiebolaget Svenska Bostäder

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Svenska Bostäder
556043-6429
Box 95
Vällingby
162 12
Sverige
Kontaktperson: Elisabeth Karlsson
E-post: elisabeth.karlsson@svenskabostader.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svenskabostader.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Arkitekt ombygg kommersiella fastigheter 2019

Referensnummer: 18/60
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71221000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal för avrop av arkitekter med stor kunskap och erfarenhet inom ombyggnadsarkitektur för kommersiella lokaler

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för avrop av arkitekter med stor kunskap och erfarenhet inom ombyggnadsarkitektur för kommersiella lokaler

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 209-477551
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen kommer att göras om under 2019

Visma annons: https://opic.com/id/afaungilkt

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/02/2019

Send til en kollega

0.125