23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 038-086385
Offentliggjort
22.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

AB Höganäshem

Ramavtal årsentreprenad avseende svagström, AB Högansähem


AB Höganäshem

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
AB Höganäshem
556104-9551
Box 96
Höganäs
263 21
Sverige
Kontaktperson: Lena Askeroth
E-post: lena.askeroth@hoganashem.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoganashem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal årsentreprenad avseende svagström, AB Högansähem

Referensnummer: 18/7
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden är ramavtal för avrop av löpande svagströmsinstallationer inom Höganäshems fastighetsbestånd. Entreprenören skall ha erfarenhet av installationer för tele-, data- och radiokommunikation

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232332
45310000
45314000
45331000
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden är ramavtal för avrop av löpande svagströmsinstallationer inom Höganäshems fastighetsbestånd. Entreprenören skall ha erfarenhet av installationer för tele-, data- och radiokommunikation

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 204-465218
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/12/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Elbolaget Syd i Helsingborg Aktiebolag
556453-0490
Muskötgatan 25
Helsingborg
254 66
Sverige
E-post: oscar.johansson@elbolagetsyd.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.elbolagetsyd.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Höganäs
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/02/2019

Send til en kollega

0.094