23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 035-079866
Offentliggjort
19.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Göteborg Energi Aktiebolag

Ramavtal Tekniska konsulter - Elkraft för produktions- och distributionsanläggningar


Göteborg Energi Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Göteborg Energi Aktiebolag
556362-6794
Box 53
Göteborg
401 20
Sverige
Kontaktperson: Erik Gustafsson
E-post: erik.gustafsson@goteborgenergi.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborgenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Tekniska konsulter - Elkraft för produktions- och distributionsanläggningar

Referensnummer: 17-0080
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal av tekniska konsulter som ska ta fram underlag och beräkningar för elkraftsanläggningar inom produktions- och distributionsanläggningar för främst fjärrvärme.

Orientering om upphandlingen

Beställaren avser att handla upp konsulttjänster avseende Elkraftkompetens i industriella processanläggningar upp till 10 kV

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71242000
71310000
71314000
71314100
71334000
71631000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal av tekniska konsulter som ska ta fram underlag och beräkningar för elkraftsanläggningar inom produktions- och distributionsanläggningar för främst fjärrvärme.

Orientering om upphandlingen

Beställaren avser att handla upp konsulttjänster avseende Elkraftkompetens i industriella processanläggningar upp till 10 kV

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 020-042660
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Neste Engineering Solutions AB
556198-3965
Datavägen 14 A
Askim
436 32
Sverige
E-post: lars-ove.olsson@neste.com
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SKK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Bilfinger Industrial Services AB
556681-6111
Rattsgatan 4
Kungälv
44 240
Sverige
E-post: mikael.niklasson@bilfinger.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://WWW.IS-SWEDEN.BILFINGER.COM

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
NEKTAB Nordisk ElkraftTeknik AB
556731-1021
Korpralsvägen 1
Arvika
671 34
Sverige
E-post: upphandling@nektab.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.nektab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Industry AB
556224-8012
Stockholm
169 99
Sverige
E-post: tord.karlberg@afconsult.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.afconsult.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
WSP Sverige AB
556057-4880
Arenavägen 7
Stockholm-Globen
121 88
Sverige
E-post: fredrik.lundmark@wsp.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.wsp.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SWECO Energy AB
556007-5573
Box 34044
Stockholm
100 26
Sverige
E-post: jlarsson@sweco.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.sweco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Göteborg Energi AB
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/02/2019

Send til en kollega

0.095