23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 035-079822
Offentliggjort
19.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholm Vatten AB

Automationstekniker


Stockholm Vatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Vatten AB
556210-6855
Bryggerivägen 10
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Stephanie Konac
E-post: stephanie.konac@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Automationstekniker

Referensnummer: Dnr:18MB1572
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45259000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Automationstekniker till drift- och underhållsavdelningarna på vatten- och

Avloppsreningsverken samt ledningsnät, från halv- till heltid, som ska förstärka

Beställaren i uppdrag/projekt som drivs av Beställaren. Automationsteknikern ska utföra bl.a. förebyggande, avhjälpande och planerat underhåll på styr/regleranläggningar inklusive styrsystem/PLC, i enlighet med eldelegering.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45350000
45351000
50000000
71300000
71321300
71333000
71621000
71800000
72220000
72240000
72243000
72246000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Automationstekniker till drift- och underhållsavdelningarna på vatten- och

Avloppsreningsverken samt ledningsnät, från halv- till heltid, som ska förstärka

Beställaren i uppdrag/projekt som drivs av Beställaren. Automationsteknikern ska utföra bl.a. förebyggande, avhjälpande och planerat underhåll på styr/regleranläggningar inklusive styrsystem/PLC, i enlighet med eldelegering.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Ramavtal kommer att ingås för en inledande period om två år, från och med tidpunkten

För ramavtalets undertecknande. Därefter har Beställaren rätt, men har inte skyldighet,

Att förlänga ramavtalet totalt två år ytterligare, ett år i taget (2+1+1 år).

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-531235
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Pöyry Sweden AB
556850-0515
Box 24015
Stockholm
104 50
Sverige
E-post: juha.mattila@poyry.com
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
APP Start-Up AB
556514-1008
Smedjegatan 8
Nacka
131 54
Sverige
E-post: christer.carlsson@start-up.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.start-up.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Midroc Automation AB
556973-2828
Box 3002
Solna
169 03
Sverige
E-post: magnus.smedman@midroc.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm
Stockholm
Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/02/2019

Send til en kollega

0.163