23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 035-079565
Offentliggjort
19.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Statens fastighetsverk

Ramavtal Byggadministrativa Konsulttjänster - FO Utrikes


Statens fastighetsverk

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 242-553012)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Statens fastighetsverk
202100-4474
Box 2263
Stockholm
103 16
Sverige
Kontaktperson: Johanna Sandberg
E-post: johanna.sandberg@sfv.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sfv.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Byggadministrativa Konsulttjänster - FO Utrikes

Referensnummer: 1153/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71540000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Förvaltningsområde utrikes (FO Utrikes) svarar för förvaltning av statsägda fastigheter utomlands och för nybyggnation av statliga fastigheter utomlands. Statens Fastighetsverk, Förvaltningsområde utrikes (FO Utrikes) avser i denna upphandling teckna ramavtal för ledning av byggprojekt med 7st leverantörer av konsulttjänster för Projekt-, Projekterings- och Byggledning Utrikes.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 242-553012

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/02/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 07/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.095