23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
18.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.03.2019 Kl. 12:00

Udbyder

AFATEK A/S // CVR:15105909

Kontrolanalyser af slagge


AFATEK A/S // CVR:15105909

Opgavebeskrivelse AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ”ordregiver”) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Der modtages ca. 230.000 tons slagge per år fra 6 forskellige forbrændingsanlæg.

Slaggen modtages og oplagres på AFATEK´s to slaggepladser beliggende i henholdsvis København og Næstved.

Sortering af slaggen for jern og metaller sker på AFATEK´s slaggeplads på Selinevej i København. Efter sortering afsættes mineraldelen af slaggen til anlægsprojekter. Denne anvendelse kræver at slaggen opfylder kriterierne opstillet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 (i det følgende kaldet Restproduktbekendtgørelsen).

Dette udbud omfatter den løbende udførelse af kontrolanalyser af slaggen fra Afatek, således som det er defineret i Restproduktbekendtgørelsen. Der regnes med at der skal udføres ca. 45 analyser per år, idet der skal udtages en stikprøve for hver 5.000 ton slagge til afsætning. Ud-buddet omfatter desuden afhentning af slaggeprøverne fra AFATEK´s to adresser på Sjælland.
Annonceret 15. februar 2019 12:00:00 CET
Deadline 18. marts 2019 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 71900000
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=womgcxqbcy

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet er laveste pris.

Evaluering af prisen foretages på baggrund af den af tilbudsgiver udfyldte tilbudsliste (bilag 1), og på baggrund af den evalueringspris, som fremgår af tilbudslisten.
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Søren Dyhr-Jensen
Telefon +45 41831013
E-mail sdj@afatek.dk

Ordregiver

Navn AFATEK A/S // CVR:15105909
Adresse Selinevej 18 Port 11
2300 København S
DK
Telefon +45 26234205
E-mail Acr@afatek.dk
WWW www.afatek.dk

Send til en kollega

0.104