23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-066131
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Udbyder

Region Syddanmark

Ombygning af Ambulatorietorvet - Inventar, Specialsygehus Sønderborg


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Kresten Philipsens Vej 15
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Oluf Jørgensen A/S, Att.: Frank Yding-Sørensen
Telefon: +45 61773767
E-mail: fys@ojas.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ombygning af Ambulatorietorvet - Inventar, Specialsygehus Sønderborg

 

Sagsnr.: TN552540
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45262700
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter inventar leverance og montage ifm. udførelse af ombygningen af ambulatorietorvet ca. 5 000 m2 samt etablering af ny hovedindgang.

Iht. bestemmelser om Udbud og Tilbud "Fase 2, Ambulatorietorvet, Specialsygehus Sønderborg, dateret 13.2.2019.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215140
45262700
39000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Specialsygehus Sønderborg, Sydvang 1, 6400 Sønderborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter inventar leverance og montage ifm. udførelse af ombygningen af ambulatorie-torvet ca. 5 000 m2 samt etablering af ny hovedindgang.

Ombygningen sker inden for rammerne af eksisterende specialsygehus Sønderborg i stueetagen.

Iht. bestemmelser om Udbud og Tilbud "Fase 2, Ambulatorietorvet, Specialsygehus Sønderborg, dateret 13.2.2019.

Arbejdet udbydes i fagentrepriser i følgende entreprise:

9.0 Inventar.

Arbejdet forventes udført i perioden april 2019 til september 2020.

Ordregiver benytter udbudsportalen RIB (Byggeweb) i forbindelse med dette udbud.

Udbudsportalen kan tilgås via følgende adresse:

http://www.rib-software.dk

Udbuddet er tildelt følgende udbudsnummer på RIB (Byggeweb): TN552540

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherren er berettiget til, at tilkøbe de tilbudte optioner og stipulerede ydelser til den anførte pris. Såfremt der er gjort tilkøb af disse i forbindelse med kontraktindgåelsen er bygherren fortsat berettiget til, at tilkøbe de resterende optioner under byggesagen til den af entreprenøren i tilbudslisten anførte pris. Alle ikke tilvalgte optioner fastholdes som optioner til den anførte pris.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udvælgelseskriteriet er laveste pris, som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Udbudsportalen RIB (Byggeweb)

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet
København
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2019

Send til en kollega

0.125