23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065523
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Sollentuna kommun

Hållbarhetskonsult


Sollentuna kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 027-060515)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Sollentuna kommun
212000-0134
Turebergs torg 1
Sollentuna
191 47
Sverige
Kontaktperson: Lars Marmnäs
Telefon: +46 727335335
E-post: lars.marmnas@sollentuna.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sollentuna.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hållbarhetskonsult

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar en ca 30 %-ig tjänst som Hållbarhetskonsult för Väsjö-projektet. Arbetsbelastningen kan fluktuera kraftigt under kontraktstiden vilket innebär att vissa veckor kan behovet endast vara ett par timmar i veckan medan andra veckor är behovet uppe i ca trettio timmar. Arbetet baseras på ATR:er.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 027-060515

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: V.1
Plats där texten ska ändras: Avsnitt V
I stället för:

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

Ska det stå:

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja, Anthesis Group

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.128