23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065442
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Sollentuna kommun

Hållbarhetskonsult


Sollentuna kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sollentuna kommun
212000-0134
Sollentuna kommun Turebergs torg 1
Sollentuna
191 47
Sverige
Kontaktperson: Lars Marmnäs
Telefon: +46 727335335
E-post: lars.marmnas@sollentuna.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sollentuna.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hållbarhetskonsult

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar en ca 30 %-ig tjänst som Hållbarhetskonsult för Väsjö-projektet. Arbetsbelastningen kan fluktuera kraftigt under kontraktstiden vilket innebär att vissa veckor kan behovet endast vara ett par timmar i veckan medan andra veckor är behovet uppe i ca trettio timmar. Arbetet baseras på ATR:er.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar en ca 30 %-ig tjänst som Hållbarhetskonsult för Väsjö-projektet. Arbetsbelastningen kan fluktuera kraftigt under kontraktstiden vilket innebär att vissa veckor kan behovet endast vara ett par timmar i veckan medan andra veckor är behovet uppe i ca trettio timmar. Arbetet baseras på ATR:er.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 027-060515
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Hållbarhetskonsult

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Tegeluddsvägen 1
Stockholm
115 41
Sverige
Telefon: +46 856168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +468 56168001

Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019

Send til en kollega

0.13