23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065421
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Upphandling av entreprenad avseende drift detektorarbeten och förebyggande underhåll av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Anders Lindqvist
E-post: anders.lindqvist@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av entreprenad avseende drift detektorarbeten och förebyggande underhåll av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar.

Referensnummer: Diarienr: T2018-03236
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50232000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenad gällande detektorarbeten samt förebyggande underhåll av trafiksignaler, inklusive material som krävs för att bedriva rubricerad verksamhet avseende Stockholms Stads trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar. Nya anläggningar och anläggningstyper kan komma under kontraktstiden. Ny detekteringsteknik kan komma under kontraktstiden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45233294
45316000
45316212
50230000
50232200
71630000
71631400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenad gällande detektorarbeten samt förebyggande underhåll av trafiksignaler, inklusive material som krävs för att bedriva rubricerad verksamhet avseende Stockholms Stads trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar. Nya anläggningar och anläggningstyper kan komma under kontraktstiden. Ny detekteringsteknik kan komma under kontraktstiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 225-515063
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
One Nordic AB
556075-7287
Box 50529
Malmö
202 50
Sverige
E-post: nichlas.linden@one-nordic.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.eon-es.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019

Send til en kollega

0.135