23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-061624
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Rammeaftale for indkøb af almindelige hængelåse


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
Telefon: +45 24377292
E-mail: fmi-id-slu07@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aedf4a00-38e8-41fc-8550-ba4267eea98c/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aedf4a00-38e8-41fc-8550-ba4267eea98c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Ballerup
Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
Telefon: +45 24377293
E-mail: FMI-ID-SLU07@mil.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.fmi.dk/nyheder/Pages/nyhedsoversigt.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aedf4a00-38e8-41fc-8550-ba4267eea98c/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aedf4a00-38e8-41fc-8550-ba4267eea98c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for indkøb af almindelige hængelåse

 

Sagsnr.: M-770061
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at udbyde en rammeaftale for indkøb af almindelige hængelåse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anskaffelsen omfatter almindelige hængelåse til brug for aflåsning af ikke sensitiv materiel, f.eks. beklædningsskabe, køjesække etc. Låsene indgår i mange sæt og udleveres bl.a. til værnepligtige.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forbindelse med offentliggørelsen af nærværende Forhåndsmeddelelse, bedes potentielle interesserede tilbudsgiver venligst, besvare det vedlagte spørgeskema og returnere det til adressen nævnt i Del I.3).

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/03/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2019

Send til en kollega

0.094