23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
06.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.03.2019 Kl. 10:00

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Lejeaftale vedrørende lokaler til tandklinik og sundheds- og træningscenter.


Frederikshavn Kommune

Opgavebeskrivelse Frederikshavn Kommune udbyder lejeaftale vedrørende lokaler til tandklinik og sundheds- og træningscenter.
Udbuddet struktureres i 2 delaftaler:
Delaftale 1 Lejeaftale vedrørende lokaler til tandklinik.
Delaftale 2 Lejeaftale vedrørende lokaler til tandklinik samt sundheds- og tærningscenter (på samme adresse).
Tilbudsgiver bedes bemærke, at minimum én af delaftalerne vil blive annulleret efter udbud, idet indgåelse af aftale på den ene delaftale udelukker indgåelse af aftale på den anden delaftale.
Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én eller begge delaftaler.
Frederikshavn kommune kan forhandle med de op til 3 tilbud der har bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Den maksimale årlige lejeudgift som ordregiver kan acceptere er:
Delaftale 1, Tandklinik 1.314.666 kr.
Delaftale 2, Tandklinik samt Sundheds- og træningscenter 1.927.280 kr.
Tilbud der indeholder en højere tilbudssum pr. år, jf. tilbudslisten, afvises som ikke-konditionsmæssige.
Lejeperioden er uopsigelig for begge parter i 10 år.

Udbudsmaterialet kan tilgås her: https://frederikshavn.dk/erhverv/leverandoer/aktuelle-udbud/

Spørgsmål vedr. brug af iBinder skal rettes til Ibinder på Tlf.: 8988 7830 eller på e-mail: support@ibinder.dk, der er desuden mulighed for at bruge chatfunktion på sagen.Tilbudsfrist indledende tilbud.
20. marts 2019, kl. 10:00
Annonceret 6. februar 2019 08:00:00 CET
Deadline 20. marts 2019 10:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 70000000
Myndighedstype Kommune
Skønnet kontraktsum 1 927 280,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://frederikshavn.dk/erhverv/leverandoer/aktuelle-udbud/

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriterium.
Bedste forhold mellem pris og kvalitet, med vægtede underkriterier, jf. udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier Kvalifikationskrav.
Det er et krav, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.
Dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde skal afgives sammen med det endelige tilbud. Dokumentation skal ske ved serviceattest udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel på tidspunktet for fristen for afgivelse af endeligt tilbud.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed vedr. opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel egnethed, jf. nedenfor skal denne anden juridiske enhed ligeledes dokumentere, at denne ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde.
Økonomisk og finansiel egnethed
Sammen med det indledende tilbud skal tilbudsgiver udfylde og fremsende Soliditetserklæringen, der er vedlagt udbudsmaterialet som bilag. Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, tilbudsgiver skal have et positivt overskud i 2 af de seneste 3 afsluttede regnskabsår og have en revisionspåtegning uden forbehold i 2 af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed i opfyldelse af ovenstående krav til økonomisk og finansiel egnethed skal denne anden juridiske enhed ligeledes fremsende dokumentation og det er et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for lejeaftalens opfyldelse. Denne anden juridiske enhed skal endvidere fremsende erklæring hvoraf det fremgår, at denne stiller sine økonomiske og finansielle egnethed til rådighed for tilbudsgiver. Blanket (Støtteerklæringen) er vedlagt udbudsmaterialet. Sammenslutning af økonomiske aktører
Såfremt der gives tilbud i sammenslutning, skal alle deltagagere i sammenslutningen (fx konsortium) hæfte solidarisk for lejeaftalens opfyldelse, og der skal udpeges én deltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal desuden dokumentere, at de ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde, ligesom det skal dokumenteres, at sammenslutningen til sammen opfylder krav til økonomisk og finansiel egnethed. Blanket (Konsortieerklæring) er vedlagt udbudsmaterialet.

Kontaktperson

Navn Helle Haugaard Andersen
Telefon +45 98458620
E-mail hhan@frederikshavn.dk

Ordregiver

Navn Frederikshavn Kommune
Adresse Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn
DK
Telefon +45 98455000
E-mail hhan@frederikshavn.dk
WWW https://frederikshavn.dk/erhverv/leverandoer/aktuelle-udbud/

Kommentarer

Kommentarer til ændringer
[06-02-2019 08:38:31]
Der er ændret i titlen.

 

Send til en kollega

0.117