23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 025-054618
Offentliggjort
05.02.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kropskamera (body cam) og bilkamera (dome cam)


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Direktoratet for Kriminalforsorgen
53383211
Strandgade 100
København K
1401
Danmark
Kontaktperson: Carsten Bod
Telefon: +45 72554371
E-mail: carsten.bod@krfo.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.krfo.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/372059

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kropskamera (body cam) og bilkamera (dome cam)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35125300
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Virksomheder, der er interesserede i at deltage i markedsdialogen bedes melde deres interesse senest den 18.2.2019, kl. 13:00, og indsende en kort beskrivelse af virksomheden i relation til oplistningen i punkt V.1.3).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32333200
38651000
48900000
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen påtænker at udbyde kropskameraer/bodycams (delaftale 1) og bilkameraer/domekameraer (delaftale 2). Kropskameraerne påtænkes anvendt af fængselsbetjente i fængsler i sikkerhedsklasse 1 og 2. Bilkameraerne påtænkes anvendt i forbindelse transport af arrestanter og indsatte. Begge delaftaler forventes at angå levering, support og vedligeholdelse af tilhørende it-systemer til håndtering af videooptagelserne, herunder storage af videooptagelserne.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Med henblik på at understøtte forberedelsen af udbuddet, jf. punkt II.4), gennemfører Kriminalforsorgen en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudsloven § 39, stk. 1. Markedsundersøgelsen gennemføres efter virksomhedernes valg ved indlevering af skriftligt materiale og/eller deltagelse i bilaterale dialogmøder i Direktoratet for Kriminalforsorgen (forventeligt uge 10 og 11).

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/04/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt der er flere end 6 virksomheder, der anmoder om deltagelse, vil udvælgelsen ske, så virksomhederne er repræsentative for markedet i forhold til:

— Erfaring med løsning opgaver med levering og installation af sikkerhedskameraer,

— Erfaring med levering og drift af understøttende sikrede datamiljøer i relation til sikkerhedskameraer,

— Spredning i forhold til erfaring inden for de 2 delaftaler (hhv. kropskamera og bilkamera).

Yderligere information om markedsundersøgelsen vil være tilgængelig forventeligt den 20. februar for de virksomheder, der udvælges til at deltage i markedsundersøgelsen. Materialet vil blive tilsendt dem direkte.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2019

Send til en kollega

0.148