23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 018-037405
Offentliggjort
25.01.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Statens Serum Institut

Offentligt udbud af E01 Byggeplads


Statens Serum Institut

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
Telefon: +45 32688289
E-mail: MJSK@ssi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229623&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229623&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt udbud af E01 Byggeplads

 

Sagsnr.: 18/06260
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45113000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kort beskrivelse: Statens Serum Institut forventer at udbyde fagentreprise E01 Byggeplads i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning. Udbuddet forventes bekendtgjort marts 2019.

Entreprisen omfatter etablering af byggeplads ultimo marts 2019, samt at der sker løbende sikring af byggepladsen i forbindelse med opførslen af den veterinære beredskabsbygning.

Det præcise omfang af ydelserne vil fremgå af udbudsmaterialet ved endelig bekendtgørelse. Projektet gennemføres i fagentrepriser. Denne Aftale vedrører alene E01 Byggeplads, og opdeles ikke yderligere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45113000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

DK-2300 Købehavn S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Statens Serum Institut forventer at gennemføre offentligt udbud af fagentreprise E01 Byggeplads i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning marts 2019.

Selve entreprisen gennemføres i fagentrepriser. Denne Aftale vedrører alene E01 Byggeplads, og opdeles ikke yderligere.

Entreprisen omfatter:

— skurby,

— forberedelse af byggeplads,

— indhegning,

— adgangsveje,

— rækværker,

— byggepladsstrøm og -lys,

— byggevand inklusive frostsikring,

— affaldshåndtering,

— rengøring,

— vinterforanstaltninger,

— fællesstilladser,

— byggepladshejs,

— overdækning mv.

Projektet er af en kompleksitet der sjældent bygges i Danmark, målt i forhold til tæthed og grænseflader. Byggepladsentreprenøren skal i samarbejde med byggeledelsen sikre, at rammerne for de udførende fagentreprenører er optimale gennem hele byggeperioden. Dermed skal byggepladsentreprenøren være byggeledelsens forlængede arm på pladsen.

Gennem hele processen vil håndtering af grænsefladerne mellem projektet og udførelsen samt mellem de enkelte fagentreprenører være afgørende for, om Projektet bliver en succes i forhold til kvalitet, sikkerhed og overholdelse af tidsplanen.

Den endelige beskrivelse af udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse, tilgængelighed og fleksibilitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2019

Send til en kollega

0.132