23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 015-032237
Offentliggjort
22.01.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Sollentuna kommun

Lokalvård 2019


Sollentuna kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 235-537396)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Sollentuna kommun
212000-0134
Turebergs torg 1
Sollentuna
191 47
Sverige
Kontaktperson: Birgitta Bäcklin
E-post: birgitta.backlin@sollentuna.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sollentuna.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lokalvård 2019

Referensnummer: SK2018-0067
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Välkommen att inkomma med anbud avseende "Lokalvård 2019" för Sollentuna kommun samt till det kommunala bolaget AB SOLOM.

Total städyta är cirka 135 000 kvadratmeter.

Avtal kommer att tecknas med minst 3 leverantörer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/01/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 235-537396

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/01/2019
Ska det stå:
Datum: 04/02/2019
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
I stället för:
Datum: 23/07/2019
Ska det stå:
Datum: 03/08/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 24/01/2019
Ska det stå:
Datum: 05/02/2019
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.11