23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-013334
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
06.02.2019 Kl. 15:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

KPC Herning A/S

Vindere

Støbearbejde

(23.07.2019)
Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS
Bødkervej 12
7490 Aulum

Jord, kloak og belægnigner

(23.07.2019)
Entreprenørfirmaet Brdr. Andersen A/S
Agerskellet 24
8920 Randers

Opdateringer

Annullering
(23.07.2019)

Annullering
(23.07.2019)

Thors Bakke


KPC Herning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KPC Herning A/S
31179742
Dalgasgade 25, 6. sal
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Ulrik Kuhrt Olesen
Telefon: +45 22727304
E-mail: uol@kpc.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kpc.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør på vegne offentlig myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Totalentrepriser

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Thors Bakke

 

Sagsnr.: 60163
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den samlede byggeopgave omfatter opførelse af 101 almene ungdomsboliger i 6 etagers selvstændig bygning, 54 almene familie- og ældreboliger samt 36 ejerboliger beliggende i et 19-etagers højhus. Hertil etableres relevante p-arealer i kælder og terræn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

020 - Jord, kloak og belægnigner

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Thors Bakke, Randers, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fagentreprisen omfatter udgravninger, bundopbygning, kloakarbejde samt gartner og belægninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Fejl / Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 15/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN619579A - med undernumrene 01, 02, 03 og 04.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

040 Støbearbejde

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Thors Bakke, Randers, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fagentreprisen omfatter udførelse af insitustøbte fundamenter, selvbærende terrændæk og elevatorgrube m.v.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Fejl / Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 15/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN619579A - med undernumrene 01, 02, 03 og 04.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

050 Betonelementer

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Thors Bakke, Randers, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fagentreprisen omfatter levering af betonelementer inkl. huldæk og betontrapper.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Fejl / Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 15/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN619579A - med undernumrene 01, 02, 03 og 04.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

070 Elementmontage

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Thors Bakke, Randers, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fagentreprisen omfatter montering af betonelementer inkl. huldæk og betontrapper samt badekabiner og altangange.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Fejl / Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 15/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN619579A - med undernumrene 01, 02, 03 og 04.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der må ikke foreligge udelukkelsesgrunde i henhold til ESPD del III.

ESPD skal udfyldes og underskrives. I ESPD udfyldes del II, III og VI.

Det skal oplyses, om der tages forbehold eller stilles særlige vilkår for ordren. Forbehold m.v. i strid med de grundlæggende princippet i udbudsbetingelserne vil medføre, at anmodningen betragtes som u-konditionsmæssig.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Som en del af udvælgelsen af egnede tilbudsgivere vil økonomi indgå som et kriterie - i den forstand at anmoder skal have en økonomisk og finansiel formåen, der sandsynliggør mulighed for gennemførelse af den/de ansøgte entreprise(r). Der vil her blive lagt vægt på, at ansøgerne har en omsætning som i størrelse indikerer, at ansøger er gearet til opgaver af den pågældende entreprises størrelse, ligesom positiv egenkapital og god soliditetsgrad vil vægte positivt. Der skal medsendes dokumentation herfor i form af regnskaber eller andet relevant materiale.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Anmoder skal have erfaring med opførelse af tilsvarende byggerier i Danmark - herunder højhus (mindst 9 etager) og almene boliger (herunder ældreboliger) og/eller andet offentligt støttet byggeri med krav om udbud. Generelt må referencer ikke være mere end 5 år gamle, men kan evt. være under opførelse. Den tekniske kapacitet og anmoders referencer skal dokumenteres i relevant omfang til fagentreprisen/egen entreprise.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I hovedsagen AB 92 og KPC´s generelle betingelser. Der er i de generelle betingelser anført præciseringer og fravigelser fra AB 92 - herunder at ordregiver ikke stiller sikkerhed, at betalingsfrist er ca. 35 dage til ultimo måneden efter modtagelse af faktura m.v.

Gennemførelse af byggeriet er betinget af tilsynsmyndighedens godkendelse af skema B.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/02/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Vægtning af tildelingskriterier vil foregå på følgende måde:

1) Pris 75%

Billigste pris 10 point

- Op til 5% dyrere end billigste pris 9 point,

- Op til 10% dyrere end billigste pris 8 point,

- Op til 15% dyrere end billigste pris 7 point,

- Op til 20% dyrere end billigste pris 6 point,

- Op til 25% dyrere end billigste pris 5 point,

- Op til 30% dyrere end billigste pris 4 point,

- Op til 35% dyrere end billigste pris 3 point,

- Op til 40% dyrere end billigste pris 2 point,

- Op til 45% dyrere end billigste pris 1 point,

- Over 45% 0 point.

2) Kvalitetssikring 15%.

Kvalitetssikring vægtes med:

- For meget tilfredsstillende oplæg 10 point,

- Ned til uantageligt modtaget oplæg 0 point.

3) Projektorganisation mv. 10%.

Vægtes med:

- For meget tilfredsstillende oplæg 10 point,

- Ned til uantageligt modtaget oplæg 0 point.

Pointscore på de forskellige kriterier multipliceres med pågældende procentsats og sammentælles. Den entreprenør, der herefter har højeste point, har afleveret et tilbud, der har det bedste forhold mellem kvalitet og pris.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinje Alle 17
2100 København Ø
2100
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2019

Send til en kollega

0.148