23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 018-026990
Offentliggjort
27.01.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.02.2014 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Niels Tejlgaard
4600 Køge

Udbyder

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Opdateringer

Resultat
(19.12.2014)


Del V: Kontrakttildeling
Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: E02 — Råhus 1

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


LM Byg A/S
Tykmosevej 12
4622 Havdrup
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 158 165 245 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: E03 — Råhus 2

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


CC Brun Entreprise A/S
Ravnstrupvej 67
4160 Herlufmagle
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 53 664 842 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: E05 — Lukningsarbejder

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


Fjelsø Entreprise A/S
Testrupvej 10
9620 Aalestrup
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 49 452 632 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 4 Delaftale nr.: 4 - Betegnelse: E06 — Tagdækning

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


GVL Entreprise A/S
Oldvej 6
3520 Farum
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 19 287 356 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 5 Delaftale nr.: 5 - Betegnelse: E08 — Komplettering

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


JAKON A/S
Baltorpbakken 9
2750 Ballerup
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 83 693 100 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 6 Delaftale nr.: 6 - Betegnelse: E09 — Installationer

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


Wicotec Kirkebjerg A/S
Hovedgaden 232
4320 Lejre
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 106 958 595 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 7 Delaftale nr.: 7 - Betegnelse: E13 — Storkøkken

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


Oluf Brønnum & Co. A/S
Ellekjær 10
2750 Herlev
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 4 965 379 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 8 Delaftale nr.: 8 - Betegnelse: E14 — Solcelleanlæg

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


Viasol A/S
Hejrevej 39
2400 København
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 3 563 763 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej


Kontrakt nr.: 9 Delaftale nr.: 9 - Betegnelse: E15 — Terræn

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud


V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


MSE A/S
Alstrup Strandvej 2B
4840 Nr. Alslev
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 28 957 253 DKKV.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nejI stedet for:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

—.
Læses:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Udbud af entreprise E07 Stål annulleres i forbindelse med prækvalifikation på grund af et begrænset antal ansøgninger

I stedet for:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

—.
Læses:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Udbud af entrepriserne E04 Murer og E10 elevatorer annulleres i forbindelse med prækvalifikation på grund af et begrænset antal ansøgninger

Statsfængslet på Nordfalster — Bygge- og anlægsentrepriser (Rettet) (Rettet) (Resultat)


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Anlægsenheden, Strandgade 100
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 72554000
Mailadresse: anlaegsenheden@kriminalforsorgen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.kriminalforsorgen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
dk
Bag Haverne 32
Att: Niels Tejlgaard
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615740
Mailadresse: nit@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Niels Tejlgaard
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615740
Mailadresse: nit@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Niels Tejlgaard
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615740
Mailadresse: nit@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger


I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Offentlig orden og sikkerhed


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Statsfængslet på Nordfalster — Bygge- og anlægsentrepriser.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Nordfalster.

NUTS-kode DK022

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 10 bygninger på i alt ca. 34 500 m2 omgivet af en 6 m høj og 1,4 km lang perimetermur.
De enkelte bygninger opføres i 1-2 plan samt kælderetage på nogle af bygningerne omfattende:

1. Normalafdeling NA: 4 558 m2 i 1-2 etager uden kælder

2. Normalafdeling NB: 4 558 m2 i 1-2 etager uden kælder

3. Normalafdeling NC: 4 558 m2 i 1-2 etager uden kælder

4. Normalafdeling ND: 4 400 m2 i 1-2 etager uden kælder

5. Særlig sikret afdeling SA: 5 060 m2 i 1-2 etager med delvis kælder

6. Besøgsafdeling BA: 1 072 m2 i 1 etage med delvis kælder

7. Portbygning PO: 2 665 m2 i 1-2 etager uden kælder

8. Administration/Beskæftigelsesbygning AB: 4 058 m2 i 1-2 etager med delvis kælder

9. Fælles kulturhus FK: 2 492 m2 i 1-2 etager uden kælder

10. Personalebygning PE: 1 021 m2 i 1 etage med kælder.
Alle arealangivelser er ekskl. kælderarealer.
Del 1 omfattende etablering af byggeplads og vejanlæg mv. på området er afsluttet.
Del 2 omfattende perimetermur er igangsat via særskilt bekendtgørelse og forventes udført i perioden maj-december 2014.
Nærværende del 3 omfatter byggeentrepriser, som hermed udbydes med tilbudsfase i marts-maj 2014, og med byggestart i august 2014 til færdiggørelse medio 2016.
Del 4 omfatter sikringsanlæg, som udbydes via særskilt bekendtgørelse.
Bygningsarbejderne i tilknytning til nærværende annoncering opdeles i nedenstående delentrepriser, idet der henvises til bilag B for en mere udtømmende entreprisebeskrivelse:

E02 — Råhus 1 — omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne NA-ND, SA og BA og indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca. 24 200 m2 ekskl. kælder.

E03 — Råhus 2 — omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne PO, AB, FK og PE samt garagebygninger og mindre indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca. 10 240 m2 ekskl. kælder.
E04 — Murer — omhandlende såvel udvendigt som indvendigt murerarbejde på alle bygninger. Det skal bemærkes at der ikke er udvendigt murerarbejde på bygning FK og AB.
E05 — Lukningsarbejder — omhandlende udvendig facadearbejde på bygning FK samt udvendige døre/vinduer/porte på alle bygninger.
E06 — Tagdækning — omfattende tagisolering og membraner på alle bygninger. Det skal bemærkes at der overalt er flade tage og at der på bygning AB er grønne tage.
E07 — Stål — omfattende overdækninger og hegn i forbindelse med bygningerne som sikring af de indsatte.
E08 — Komplettering — omfattende indvendige kompletteringsarbejder indeholdende tømrer, maler, gulve, lofter, indvendige døre og glaspartier, fast inventar mv. på alle bygninger.
E09 — Installationer — omhandlende VVS, ventilation, elinstallationer, CTS-anlæg mv. på alle bygninger.
E10 — Elevatorer — omfattende elevatorer på alle bygninger.
E13 — Storkøkken — omfattende produktionskøkken i bygning AB.
E14 — Solcelleanlæg — omfattende etablering af solcelleanlæg på terræn med årsproduktion på ca. 90 MWh.
E15 — Terræn/gartner — omfattende færdiggørelse af vej- og ledningsanlæg i forhold til allerede etablerede anlæg, samt terræn og gartnerarbejde i øvrigt på hele området.
Ansøger skal fremsende separate og komplette ansøgninger for hver af de entrepriser, der søges prækvalifikation til, såfremt der søges på flere, jf. pkt. IV.1.2.
Bygherren forventer at prækvalificere 5 tilbudsgivere for hver entreprise og den samme ansøger kan prækvalificeres til flere entrepriser.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Optioner omfatter mindre bygningsudvidelser og supplerende indretning af bygningskomplekset, som beskrevet i udbudsmaterialet.


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)Oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: E02 — Råhus 1
1)Kort beskrivelse

Entreprise E02, Råhus 1 omhandler jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne NA, NB, NC, ND, SA og BA og indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca. 24 200 m2 ekskl. kælder.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Jordarbejder for bygningerne, tunnel og mure og ledninger i jord under bygningerne.

Udgravning for kældre, fundamenter m.m.: 35 000 m3

Tilfyldning med råjord: 7 000 m3

Tilfyldning med sandfyld: 20 000 m3
Tørholdelse og grundvandsænkning med sugespidser i større omfang
Diverse mindre asfalt og belægningsarbejder
Betonarbejder for bygninger herunder fundamenter, gulve, sokler m.m. Arbejder omfatter også betonarbejder for tunnel, indre perimetermure, fundamenter for afskærmning m.m.

Betonfundamenter ekskl. letklinkersokler: 4 400 m3

Terrændæk: 15 000 m2

Overgulve, som udstøbes inde i bygningerne: 15 000 m2
Betonelementer leverance og montage for indre perimetermure og for bygninger inkl. mindre omfang af søjler, bjælker og pladsstøbte dækområder, trapper, bygningsstål m.m.

Strittevægelementer: 15 000 m2

Sandwichfacader: 150 m2

Vægelementer: 26 000 m2

Huldæk: 19 000 m2
Badekabiner: 275 stk.
Omfang og mængder er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 2 Betegnelse: E03 — Råhus 2
1)Kort beskrivelse

Entreprise E03, Råhus 2 — omhandler jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne PO, AB, FK og PE samt garagebygninger og mindre indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca. 10 240 m2 ekskl. kælder.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Jordarbejder for bygningerne, mure, ledninger i jord under bygningerne og drænledninger omkring og under bygninger.

Udgravning for kældre, fundamenter m.m.: 16 000 m3

Tilfyldning med råjord: 2 000 m3

Tilfyldning med sandfyld: 8 200 m3
Tørholdelse og grundvandsænkning med sugespidser i mindre omfang
Diverse mindre asfalt og belægningsarbejder
Betonarbejder for bygninger herunder fundamenter, gulve, sokler m.m. Arbejder omfatter også betonarbejder for indre perimetermure, fundamenter for påkørselssikring m.m.

Betonfundamenter ekskl. letklinkersokler: 2 000 m3

Terrændæk med isolering: 7 000 m2

Overgulve inkl. 75 mm isolering — udstøbes inde i bygningerne: 4 500 m2
Betonelementer leverance og montage for indre perimetermure og for bygninger inkl. mindre omfang af søjler, bjælker og pladsstøbte dækområder, trapper, bygningsstål m.m.

Strittevægelementer: 1 600 m2

Sandwichfacader: 750 m2

Vægelementer: 12 000 m2

Huldæk: 9 000 m2

Ribbetagplader og vaffeltag: 800 m2
Badekabiner: 9 stk.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 3 Betegnelse: E04 — Murerentreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprise E04, Murer omhandler såvel udvendigt som indvendigt murerarbejde på bygninger. Det skal bemærkes at der ikke er udvendigt murerarbejde på bygning FK og AB.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Murarbejder herunder facader i blank skalmur, indvendige skaktvægge i letklinker blokke og indvendige flisearbejder på vægge og gulve.

Skalmur: 19 000 m2

Skaktvægge i letklinker blokke: 700 m2

Flisearbejder: 1 250 m2.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 4 Betegnelse: E05 — Lukningsentreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprise E05, Lukningsarbejder omhandler udvendig facadearbejde på bygning AB og FK samt udvendige døre/vinduer/porte på alle bygninger.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Lukningsarbejder herunder glasfacader med og uden sikkerhedsklasse, døre og vinduer med og uden sikkerhedsklasse, ovenlyspartier samt facadebeklædning i stål- eller fibercementplade på ventileret beklædningssystem.

Stålpladebeklædning på ventileret beklædningssystem: 1 100 m2

Fibercementplade på ventileret beklædningssystem: 1 250 m2

Glasfacadeparti med sikkerhedsklasse: 1 400 m2

Glasfacadeparti uden sikkerhedsklasse: 1 900 m2
Døre med sikkerhedsklasse: 60 stk.
Døre uden sikkerhedsklasse: 70 stk.
Vinduer med sikkerhedsklasse: 375 stk.
Vinduer uden sikkerhedsklasse: 380 stk.
Gitre foran vinduer: 140 stk.
Ovenlyspartier: 90 stk.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 5 Betegnelse: E06 — Tagdækning
1)Kort beskrivelse
Entreprise E06, Tagdækning omfatter tagisolering og membraner på alle bygninger. Det skal bemærkes at der overalt er flade tage og at der på bygning AB er grønne tage.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Tagdækningsarbejder herunder opbygning af fald og drænrender i kileskåret isolering med under og overpap eller rodhæmmende pap og sedum belægning samt etablering af murkroneinddækning i zink.
Tagpap på betondæk på alle tage, 1 lag pap. 20 150 kvm.

Tagopbygning i kileskåret isolering inkl. under- og overpap: 18 450 m2

Tagopbygning i kileskåret isolering inkl. rodhæmmende pap og sedumbelægning: 1 700 m2
Murkroneinddækning i zink: 5 400 lbm.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 6 Betegnelse: E07 — Stålentreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprise E07, Stål omfatter overdækninger og hegn i forbindelse med bygningerne som sikring af de indsatte.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Stålarbejder herunder stålkonstruktioner inkl. gitre og riste over varegårde, udearealer og halvtage samt værn ved ud- og indvendige trapper og gitterriste foran terrasser / altaner samt porte i stål.

Stålkonstruktioner/overdækning af flade tage: 520 m2

Stålkonstruktioner/gitterriste ved gårdrum, terrasser/altaner, m.m.: 1 225 m2
Ståltrapper med bakketrin 9 stk. over 2 etager.
Værn ved trapper: 600 lbm.
Porte i stål: 35 stk.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 7 Betegnelse: E08 — Kompletteringsentreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprise E08, Komplettering omfatter indvendige kompletteringsarbejder indeholdende tømrer, maler, gulve, lofter, indvendige døre og glaspartier, fast inventar mv. på alle bygninger.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Komplettering herunder gipsvægge, indvendige døre- og glaspartier i stålkarme, inspektions lemme og luger, gulvbelægninger i banevare og træ, køkkener i boenheder og arbejdsområder samt indvendige malerarbejder og slutrengøring.

Gipsvægge: 5 000 m2
Døre massive i stålkarm: 1 270 stk.
Døre i stål med glas i stålkarm: 190 stk.

Glaspartier i stålkarm: 580 m2
Døre / luger for inspektion: 500 stk.
Køkkener Boenheder / anretter køkkener: 48 stk.
The køkkener: 68 stk.

Maling betonelementvægge: 58 900 m2

Maling let klinkerbetonvægge: 6 160 m2

Maling gipsvægge: 10 500 m2

Slutrengøring: 34 900 m2
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 8 Betegnelse: E09 — Installationer
1)Kort beskrivelse
Entreprise E09, Installationer omhandler Ventilation, VVS, elinstallationer, CTS-anlæg mv. på alle bygninger.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Ventilationsarbejdet omfatter alt ventilationsarbejde inkl. procesventilation i alle bygninger.
VVS-arbejdet omfatter føringsveje for vand, varme, sanitet og afløb i alle bygninger.
El-arbejdet omfatter føringsveje, kraft- og svagstrømsinstallationer, lysinstallation samt belysninganlæg i alle bygninger samt etablering af hovedforsyning til bygninger og belysning i terræn.
CTS-arbejder omfatter styretavler og programmering, føringsveje, styring og kraft- og svagstrømsinstallationer i alle bygninger for at styre og forsyne alle opkoblede komponenter.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.


4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 9 Betegnelse: E10 — Elevatorer
1)Kort beskrivelse
Entreprise E10, Elevatorer omfatter opstilling af elevatorer i bygninger.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Der skal opstilles 9 stk. elevatorer.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.


4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 10 Betegnelse: E13 — Storkøkken
1)Kort beskrivelse
Entreprise E13, Storkøkken omfatter produktionskøkken i bygning AB.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Produktionskøkkenet indeholder både varmt og koldt køkken samt bageri. Der skal produceres 2 100 portioner frostmad til indsatte i andre fængsler. Produktionen fordeles over 5 arbejdsdage. Der produceres således 420 portioner pr. dag (middag og frokost). Samtidig skal personalekantinen med tilhørende mødefaciliteter drives alle ugens 7 dage. Der er planlagt med daglig bespisning af op til 100 personer som spiser i hold af ca. 35 ansatte.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.


4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 11 Betegnelse: E14 — Solcelleanlæg
1)Kort beskrivelse
Entreprise E14 — Solcelleanlæg — omfattende etablering af solcelleanlæg på terræn for overholdelse af BR10 krav og med option på udvidelse til overholdelse af BR15 krav.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Etablering af 1 stk. solcelleanlæg med en årsproduktion på ca. 90 MWh.
Der skal angives option på anlæg med årsproduktion på 350 MWh.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.


4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 12 Betegnelse: E15 — Terræn/Gartnerentreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprise E15, Terræn/gartner omfatter færdiggørelse af vej- og ledningsanlæg i forhold til allerede etablerede anlæg, samt terræn og gartnerarbejde i øvrigt på hele området.


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

3)Mængde eller omfang
Arbejdet omfatter alle terrænarbejder uden for bygningerne, herunder også arbejder i gårdrum i forbindelse med bygningerne. Der gøres opmærksom på at der er foretaget indledende jordarbejder og etablering af byggepladsveje i forberedende entreprise i tidligere udbud.
Detailkloak, regn- og spildevand: ca. 7 000 lbm.
Ledningsgrav for fjernvarme-, vandledning og kabler: ca. 12 000 lbm.

Råjordsarbejder: ca. 15 000 m3.

Muldarbejder: ca. 25 000 m3.

Belægningsarbejder, asfalt, beton, fliser, gummibelægning: ca. 25 000 m2.

Muldarbejde: ca. 75 000 m2.

Træer, græs og beplantning: ca. 75 000 m2.
Levering af legeredskaber, bænke og anden aptering.
Omfang og mængdeangivelser er ca. angivelser der vil blive præciceret i projektet.

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Krav til sikkerhedsstillelser og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Al fakturering skal ske elektronisk, jf. lov nr. 1203 af 27.12.2003. Øvrige oplysninger vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Alle oplysninger påkrævet i denne udbudsbekendtgørelse skal afgives for hver enkelt deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Ved prækvalifikationsanmodning:
Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikationsanmodningen fremsende tro og love-erklæring om, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. (Forhold der er omfattet af serviceattest).
Ved tilbudsgivning:
Tilbudsgiverne skal i forbindelse med tilbuddet aflevere tro og love-erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
Ved kontraktindgåelse:
Den vindende tilbudsgiver skal forud for kontraktunderskrivelsen fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Der gøres opmærksom på, at det kan tage op til 14 dage at fremskaffe denne attest.
Bygherren vil i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftale stille krav om, at
1) alle medarbejdere tilknyttet entreprisen underskriver tavshedserklæring samt en samtykke erklæring om indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret til brug for sikkerhedsgodkendelse
2) løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri i henhold til kollektive overenskomster, jf. ILO s konvention nr. 94 om arbejdsklausuler og Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 115 af 27.6.1990 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejde
3) Entreprenøren skal beskæftige praktikanter
4) Entreprenøren skal stille garanti som nærmere defineret i udbudsmaterialet.
Evaluering:
Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom. Det vil sige, at entreprenøren skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal, hvis den enkelte entreprisekontrakt overstiger 300 000 DKK ekskl. moms. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens §§ 10-11, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver.


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers navn, adresse, CVR-nr., og navn og e-mailadresse på ansøgers kontaktperson.
2) Generel virksomhedsbeskrivelse, samt oplysninger om ansøger, indeholdende oplysninger om virksomhedens form og ejerskab.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om økonomiske nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:
a) ansøgers samlede omsætning
b) resultat før skat
c) egenkapital
d) soliditetsgrad.
Oplysningerne skal dokumenteres ved påtegning af revisor eller ved fremsendelse af pågældende årsregnskaber.
Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige.
Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium af økonomiske aktører, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Dette kan fx. ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om, at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Beskrivelse af de væsentligste referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver, gennemført inden for de seneste 5 år. Af hver reference bør kundens navn, opgavens samlede størrelse (økonomi eller areal) ansøgerens egne ydelser (indhold og økonomi) samt tidspunkt og sted for udførelsen fremgå. Antallet af referencer skal begrænses til de absolut relevante og ikke over 10.
2) Beskrivelse af ansøgerens foranstaltninger til sikring af kvaliteten af det udførte arbejde.
3) Ansøgeren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte, såfremt den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1 500 000 DKK ekskl. moms (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade").
Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").
Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder. Oplysningerne skal være attesteret af uvildig trejdepart.
Ansøgere til entreprise E15 terræn/gartner skal ikke aflevere nøgletal.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Tilbudsgiverne vil blive udvalgt blandt de konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have tilstrækkelig økonomisk kapacitet i forhold til at udføre en opgave, der mht. omfang og kompleksitet er som den udbudte. Blandt ansøgerne med tilstrækkelig økonomisk kapacitet udvælges de, der efter en samlet vurdering skønnes at have de bedste og mest relevante tekniske kompetencer i forhold til den udbudte opgave. Vurdering af ansøgernes økonomiske kapacitet foretages på baggrund af de i III.2.2) anførte oplysninger, og ansøgernes tekniske kompetencer vurderes på baggrund af de i pkt. III.2.3) anførte oplysninger med hovedvægten på projekter fra referencelisten.


IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej


IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
28.2.2014 - 12:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Officielle dokumenter og referencer kan afleveres på DA, SE, NO, DE og EN. Det understreges at kontraktsproget og arbejdssproget er dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 3 papireksemplarer (1 original og 2 kopier) samt i en digital pdf-udgave på cd-rom eller usb-stik. Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres til Rambøll Danmark A/S, att.: Niels Tejlgaard som anført under bilag A.
Til orientering kan det oplyses, at udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelige for de bydende entreprenører på EU-supply.
Såfremt en ansøger prækvalificeres til at byde på 2 eller flere delentrepriser, vil der i tilbuddet være mulighed for at tilbyde rabat, såfremt flere delentrepriser vindes. En sådan (kombinations)rabat vil blive tillagt betydning ved prisevalueringen.


VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og hvorvidt klagen indbringes for nævnet.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrencestyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.1.2014

Send til en kollega

0.125