23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-540799
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2361904-c3ea-40dd-a0c6-4f8088868e87/homepage

Udbyder

Smoka I/S

Vindere

Levering af plastposer til containere og PE-innerliners

(07.06.2019)
UBRO A/S
Hvidovre

Levering af pakkemateriale, Vermiculite

(07.06.2019)
Hedegaard Miljø A/S
Nyborg

Levering af kanylebokse og –spande med og uden UN-godkendelse til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

(07.06.2019)
Special Waste System A/S
Nørre Alslev

Levering af UN-godkendte dunke og fade til transport af farligt gods

(07.06.2019)
Scandrums A/S
Søndersø

Levering af UN-godkendte containere til transport af farligt affald

(07.06.2019)
H.E.W. A/S
Søndersø

Pakkemateriale og emballage til transport af farligt affald


Smoka I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SMOKA I/S
35433430
U-vej 7
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Asger Sparholt
E-mail: ras@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2361904-c3ea-40dd-a0c6-4f8088868e87/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2361904-c3ea-40dd-a0c6-4f8088868e87/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2361904-c3ea-40dd-a0c6-4f8088868e87/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2361904-c3ea-40dd-a0c6-4f8088868e87/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af pakkemateriale og emballage til transport af farligt affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
19000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indkøb af pakkemateriale og emballage til transport af farligt gods. Udbuddet omfatter 6 delaftaler. På hver delaftale indgås der kontrakt på grundlag af det kontraktudkast, der indgår i udbudsmaterialet. Hver kontrakt indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for kontrakterne forventes at være 1.3.2019.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af pakkemateriale, Vermiculite

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
14000000
14212000
14300000
24400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

SMOKA ønsker leverancer af Vermiculite (medium 2-6 mm), som anvendes til pakkemateriale i forbindelse med pakning og transport af farligt gods.

Vermiculitte er historisk bestilt i hele læs, pt. 720 poser á 100 liter pr. læs. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

SMOKA har option på 2 x 1 års forlængelse af Rammeaftalen.

SMOKA meddeler senest den 30.11.2020 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det første år.

Såfremt SMOKA vælger at udnytte optionen for det andet år, meddeler SMOKA senest 30.11.2021 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det andet år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af UN-godkendte dunke og fade til transport af farligt gods

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19000000
19500000
19600000
19520000
44611600
44619000
44618000
44614100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverandøren skal kunne levere alle dunke og fade som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse. Hidtil bestilles emballage en gang om ugen, til levering den efterfølgende uge. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid. I forbindelse med akut opstået behov, kan der være behov for hurtigere levering af mindre mængder.

Produkter omfattet af delaftalen:

- Plastdunk med låg, naturel, 2,5 l,

- Plastdunk med låg, naturel, 5 l,

- Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 5 l,

- Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 10 l,

- Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 20 l,

- Plastdunk låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 25 l,

- Plastspand, naturel, 20 l,

- Plastspand, naturel, 10 l,

- Plastspand, naturel, 6 l,

- Plastfad med skruelåg, 1 l,

- Plastfad fad med skruelåg, 2½ l,

- Plastfad fad med skruelåg, 6 l,

- Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 30l,

- Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 60l,

- Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 120l,

- Spændelågsfad, plast, blå, 220l,

- Spændelågsfad, plast med udluftning, blå, 220l,

- Spunstromle, plast, blå, 120l,

- Spændelågsfad, plast, væskegodkendt, blå, 120l,

- Spunstromle, plast, blå, 220l,

- Fad af jern, renoveret, 220l,

- Fass-4 plastboks 60 liter med griplåg.

Note: XX* Anvendes samme diameter på låg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

SMOKA har option på 2 x 1 års forlængelse af Rammeaftalen.

SMOKA meddeler senest den 30.11.2020 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det første år.

Såfremt SMOKA vælger at udnytte optionen for det andet år, meddeler SMOKA senest 30.11.2021 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det andet år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af plastposer til containere og PE-innerliners

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19500000
19600000
19640000
19520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverandøren skal kunne levere alle plastposer som fremgår af tilbudslisten. Der er historisk bestilt hhv. 2 000 og 5 000 små poser pr. gang, og 80 ruller 660l. Ordregivers forbrugsmønster kan dog ændre sig i rammeaftalens løbetid. I forbindelse med akut opstået behov, kan der være behov for levering af yderligere 80 ruller.

Produkter omfatter af delaftalen:

- PE-Innerliners, 21 liter,

- PE-Innerliners, 42 liter,

- Plastposeruller, 660 ltr (50 stk. rullerulle).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

SMOKA har option på 2 x 1 års forlængelse af Rammeaftalen.

SMOKA meddeler senest den 30.11.2020 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det første år.

Såfremt SMOKA vælger at udnytte optionen for det andet år, meddeler SMOKA senest 30.11.2021 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det andet år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af UN-godkendte containere til transport af farligt affald

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19520000
44613000
44613800
44613700
44613600
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverandøren skal kunne levere alle containere som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse.

Produkter omfatter af delaftalen:

- Plastcontainer med hjul, 660l. UN 11H2-godkendt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

SMOKA har option på 2 x 1 års forlængelse af Rammeaftalen.

SMOKA meddeler senest den 30.11.2020 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det første år.

Såfremt SMOKA vælger at udnytte optionen for det andet år, meddeler SMOKA senest 30.11.2021 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det andet år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Inden kontraktindgåelse, skal Leverandøren fremsende billedmateriale af containernes design til SMOKA. SMOKA skal godkende design af containerne inden kontraktindgåelsen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af kanylebokse og –spande med og uden UN-godkendelse til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19520000
33141123
33140000
33141124
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverandøren skal levere alle kanylebokse- og spande som fremgår af tilbudslisten med de pågældende UN-godkendelser.

Produkter omfattet af delaftalen:

- Kanyleboks, 0,5 liter gul,

- Kanyleboks, 2,0 liter med kanyleafriver,

- Kanyle og skårspand 21 liter med kanyleindkast,

- Kanyle og skårspand, 11 liter med kanyleindkast,

- Kanyle og skårspand, 5 liter med kanyleindkast,

- Kanylebøtte med skruelåg, 0,4 liter,

- Kanyleboks med skruelåg, 1,4 liter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

SMOKA har option på 2 x 1 års forlængelse af Rammeaftalen.

SMOKA meddeler senest den 30.11.2020 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det første år.

Såfremt SMOKA vælger at udnytte optionen for det andet år, meddeler SMOKA senest 30.11.2021 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det andet år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af UN-godkendte papkasser til transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141123
33141124
22993100
22993200
22993300
22993400
30197600
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverandøren skal kunne levere alle papkasser som fremgår af tilbudslisten med UN-godkendelse og papkasserne skal leveres med SMOKA logo.

Produkter omfattet af delaftalen:

- Papkasse, medicin, 45 l,

- Papkasse, Klinisk risiko, 45 l.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

SMOKA har option på 2 x 1 års forlængelse af Rammeaftalen.

SMOKA meddeler senest den 30.11.2020 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det første år.

Såfremt SMOKA vælger at udnytte optionen for det andet år, meddeler SMOKA senest 30.11.2021 Leverandøren, om optionen ønskes udnyttet for det andet år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudslovens § 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registeret. Udenlandske virksomheder skal være registreret i et tilsvarende register, hvor de har hjemsted.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i et relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige for Ordregiver.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

- Årsomsætning,

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. egenkapitalen).

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at "vindende tilbudsgiver", som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under kontrakten.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges i form af

- Godkendte årsregnskaber for det seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge ovenstående oplysninger, hvis Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Årsomsætning:

- - Delaftale 1:En årsomsætning på minimum 1 200 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 2: En årsomsætning på minimum 3 150 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 3: En årsomsætning på minimum 450 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 4: En årsomsætning på minimum 450 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 5: En årsomsætning på minimum 450 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 6: En årsomsætning på minimum 225 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal tilbudsgiver opfylde mindstekravet til årsomsætning kumuleret for alle de delaftaler, som tilbuddet omfatter. Hvis en tilbudsgiver således afgiver tilbud på delaftale 1 og delaftale 3, skal tilbudsgiver have en årsomsætning på minimum 1 650 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår.

- Egenkapital:

- - Delaftale 1: En egenkapital på minimum 500 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 2: En egenkapital på minimum 500 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 3: En egenkapital på minimum 500 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 4: En egenkapital på minimum 500 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 5: En egenkapital på minimum 500 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår;

- - Delaftale 6: En egenkapital på minimum 500 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal tilbudsgiver opfylde mindstekravet til egenkapitalen kumuleret for alle de delaftaler, som tilbuddet omfatter. Hvis en tilbudsgiver således afgiver tilbud på delaftale 1 og delaftale 3, skal tilbudsgiver have en egenkapital på minimum 1 000 000 DKK det seneste afsluttede regnskabsår.

- Soliditetsgrad: En soliditetsgrad på minimum 10% det seneste afsluttede regnskabsår, uanset hvor mange delaftaler tilbudsgiver byder på.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive referencer med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende opgave(r) udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, samlet årlige beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson). Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end levering af emballage til transport af farligt affald bedes angivet, hvor stor en del af arbejdet/opgavens årlige værdi, der relaterer sig til disse områder.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende opgave, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende opgave(r): "Lignende eller tilsvarende opgave(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

Delaftale 1:

i. Indholdsmæssigt: Levering af emballage til transport af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af leverancen, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Mindst 800 000 DKK ekskl. moms.

Delaftale 2:

i. Indholdsmæssigt: Levering af emballage til transport af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af leverancen, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Mindst 2 000 000 DKK ekskl. moms.

Delaftale 3:

i. Indholdsmæssigt: Levering af emballage til transport af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af leverancen, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Mindst 300 000 DKK ekskl. moms.

Delaftale 4:

i. Indholdsmæssigt: Levering af emballage til transport af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af leverancen, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Mindst 300 000 DKK ekskl. moms.

Delaftale 5:

i. Indholdsmæssigt: Levering af emballage til transport af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af leverancen, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Mindst 300 000 DKK ekskl. moms.

Delaftale 6:

i. Indholdsmæssigt: Levering af emballage til transport af farligt affald. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end de i dette punkt oplistede, vil alene værdien af den del af leverancen, der vedrører delaftalen kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Mindst 150 000 DKK ekskl. moms.

Bemærk: Hvis tilbudsgiver byder på flere delaftaler, skal referencen/referencerne være lignende eller tilsvarende med alle de delaftaler, der bydes på.

Eksempel: Hvis der afgives tilbud på delaftale 1 og 2 skal referencen/referencerne indholdsmæssigt ligne delaftale 1 og 2, samt have en årlig værdi på mindst 2 800 000 DKK ekskl. moms.

Mindstekravet kan opfyldes på en af følgende måder:

1) Ved én reference (dvs. én kontrakt), som (i) omfatter Levering af emballage til transport af farligt affald og (ii) har en årlig værdi på mindst det samlede beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på, eller

2) Ved flere referencer/kontrakter (dog maksimalt 3 referencer/kontrakter), som (i) omfatter Levering af emballage til transport af farligt affald, og som tilsammen (ii) har en årlig værdi på mindst det samlede beløb, som de(n) delaftale(r), der bydes på.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

— Efter anmodning fra SMOKA skal Leverandøren fremsende alle UN-godkendelser,

— Leverandøren er i hele aftaleperioden forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder som minimum: Erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på min. 10 000 000 DKK pr. personskade og min. 5 000 000 DKK pr tingskade pr. år,

— Leverandøren skal stille sikkerhed på DKK svarende til 12% af kontraktsummen,

— For delaftale 4: Inden kontraktindgåelse, skal Leverandøren fremsende billedmateriale af Varernes design til SMOKA. SMOKA skal godkende design af Varerne inden kontraktindgåelsen. Leverandøren indestår for, at containerne har en holdbarhed på mindst 5 år (dvs., at containerne i garantiperioden lovligt kan anvendes til det forudsatte formål), herunder skal identifikationsnummer og godkendelsesnummer være gyldigt i 5 år.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD") benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Tilbudsgiver skal derfor udfylde ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet. ESPD’et skal udfyldes direkte på udbuddet.dk

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6). Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt delaftalerne skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 6.12.2018.

— Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessytem, som er implementeret i virksomheden.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2018

Send til en kollega

0.103