23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-540675
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Erhvervsakademi Sjælland

EASJ - Erhvervsakademi Sjælland, Nyt Campus i Køge


Erhvervsakademi Sjælland

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 213-487657)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Erhvervsakademi Sjælland
31661471
Campusbuen 23
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Torben Jess
Telefon: +45 40946966
E-mail: toje@niras.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.easj.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EASJ - Erhvervsakademi Sjælland, Nyt Campus i Køge

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

EASJ - Erhvervsakademi Sjælland, etablering af nyt campus i Køge på ca. 4 950 m2 bruttoareal.

Opgaven omhandler etablering af et nyt campus i Køge for Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

EASJ ønsker et nyt campus omfattende nybyggeri på grundarealet indeholdende bl.a. åbne og lukkede læringsområder og administration.

Ligeledes skal udvendige arealer designes og etableres.

Byggeriet etableres i 3 plan med primært laboratorier, depoter og kantine i stueplan; undervisning og studieledelse på 1. sal og rektorat på 2. sal.

Arkitekturen og designet i campus har en bevidst nordisk fremtoning og materialer, farver og overflader har derfor alle en vigtig plads i selve oplevelsen af bygningens karakter, sjæl og ånd.

Opgaven udbydes i totalentreprise i begrænset udbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2018
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 213-487657

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- Ansøgeren skal kunne påvise mindst 3 referencer og maksimalt 6 referencer på sammenlignelige opgaver. Referencerne må ikke være ældre end 5 år, regnet fra aflevering af byggeriet.

Læses:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- Ansøgeren skal kunne påvise mindst 3 referencer og maksimalt 6 referencer på sammenlignelige opgaver. Referencerne må ikke være ældre end 5 år, regnet fra aflevering af byggeriet.

Det skal præciseres, at referencer gerne må være igangværende byggeri dog skal det ved anvendelse af igangværende referencer præciseres, hvorfor de er relevante med det nuværende stade af byggeriet.

Afsluttede referencer vægtes højere ved sammenlignelige byggerier end igangværende byggerier.

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 17/12/2018
Tidspunkt: 09:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.116