23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
07.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.01.2019 Kl. 11:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226259&B=&PS=1&PP=

Udbyder

DR

Tømrerydelser i DR Byen + Aarhus


DR

Opgavebeskrivelse DR har behov for udførelse af diverse tømrer- og snedkerydelser inden for reparation og alment vedligehold af DR’s bygninger samt små serviceopgaver på ad hoc basis. De udbudte ydelser omfatter bl.a. (men ikke udelukkende):
1) Tømrer og bygningssnedkerforretninger:
a) I - og opsætning af udstyr, som ikke er af egen produktion: døre, vinduer, dør- og vinduesrammer, elementkøkkener, trapper, butikstilbehør o.l. af træ eller andre materialer
b) Indvendige færdiggørelsesarbejder, som f.eks. lofter (f.eks. Rockfon, Dampa og Trolltek), vægbeklædninger (f.eks. gips, træ og metal), flytbare skillevægge (inkl. systemvægge) mv.
2) Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning:
a) Udførelse i bygninger eller andre bygværker af arbejder vedrørende parket og anden gulvbelægning af træ, samt tæpper og gulvbelægninger af linoleum, gummi eller plast, herunder EDB-gulve.
Annonceret 7. december 2018 12:00:00 CET
Deadline 14. januar 2019 11:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45422000
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 7 200 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226259&B=&PS=1&PP=

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Såfremt der er flere end 5 konditionsmæssige ansøgere på en eller begge delaftaler, foretager DR for hver delaftale en udvælgelse af 5 ansøgere, der prækvalificeres til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker ud fra følgende kriterier:
1) Det tillægges positiv vægt, at en ansøger har en eller flere referencer, der viser erfaring med teknisk tunge huse, som er sammenlignelige med DR, herunder f.eks. TV- eller radiohuse med aktive studier eller lignende. Flere relevante referencer vægter i den forbindelse højere end færre relevante referencer.

Kontaktperson

Navn Irene Gabel
Telefon +45 28542257
E-mail irga@dr.dk

Ordregiver

Navn DR
Adresse Emil Holms Kanal 20
0999 København C
DK
Telefon +45 35203040
E-mail irga@dr.dk
WWW http://www.dr.dk

Kommentarer

Kommentarer til ændringer Der gøres særskilt opmærksom på, at DR stiller krav til solidarisk hæftelse, hvis en ansøger/tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske eller økonomiske formåen.

 

Send til en kollega

0.085