23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 236-540037
Offentliggjort
07.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.01.2019 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226363&B=ACCURA

Udbyder

Frederikshavn Havn

Vindere

Valgt entreprenør

(28.02.2019)
M.J. Eriksson A/S
Gammel Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand

Opdateringer

Rettelse
(10.01.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 10-01-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 24-01-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11-01-2019
Time: 11:00
Læses:
Dato: 25-01-2019
Time: 11:00

Rettelse
(29.01.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 24-01-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 31-01-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 25-01-2019
Time: 11:00
Læses:
Dato: 01-02-2019
Time: 11:00

Baglandsarealer


Frederikshavn Havn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Havn
35431926
Oliepieren 7
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Sekretariatet
E-mail: baglandsareal@pof.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://pof.dk/forside.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/354370

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226363&B=ACCURA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226363&B=ACCURA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Baglandsarealer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45241000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederikshavn Havn udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og etablering af baglandsarealer til havnedrift af et nyt havneområde på Frederikshavn Havn.

Totalentreprisen består i hovedtræk af følgende anlægsarbejder:

— Etablering af membran,

— Etablering af afvandingssystem,

— Etablering af belægning,

— Etablering af elinstallationer,

— Etablering af spildevandssystem til velfærdsfaciliteter for M.A.R.S (Modern American Recycling Service - fremtidig lejer af havneområdet),

— Etablering af vandforsyning til velfærdsfaciliteter for M.A.R.S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45241000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederikshavn Havn udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og etablering af baglandsarealer til havnedrift af et nyt havneområde på Frederikshavn Havn.

Totalentreprisen består i hovedtræk af følgende anlægsarbejder:

— Etablering af membran,

— Etablering af afvandingssystem,

— Etablering af belægning,

— Etablering af elinstallationer,

— Etablering af spildevandssystem til velfærdsfaciliteter for M.A.R.S (Modern American Recycling Service - fremtidig lejer af havneområdet),

— Etablering af vandforsyning til velfærdsfaciliteter for M.A.R.S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder en option på etablering af ca. 80 000 m2 ikkemembranbelagt bagland.

Kontrakten indeholder endvidere en option på etablering af membran i ikkemembranbelagte områder af bagland.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ad II.2.7) Det forventes, at kontrakten har en varighed på 8 måneder.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Havnen har pligt til at udelukke enhver tilbudsgiver fra udbudsproceduren, som er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3, samt § 136, jf. bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivets § 10, stk. 1, nr. 1). Havnen vil endvidere udelukke enhver tilbudsgiver fra udbudsprocessen, som er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1) – 7), jf. bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivets § 10, stk. 1, nr. 1).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at Havnen vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen:

(i) Tilbudsgivers egenkapital i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 5 000 000 DKK.

(ii) Tilbudsgivers soliditetsgrad i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 20%.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(i) Tilbudsgivers egenkapital i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 5 000 000 DKK.

(ii) Tilbudsgivers soliditetsgrad i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 20%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at Havnen vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen:

(i) Tilbudsgiver skal have referencer på udførelse af mindst 2 ud af følgende 3 typer af anlægsarbejder inden for de seneste 5 år:

1) Etablering af belægning med knust klippe på et areal svarende til min. 10 000 m2;

2) Etablering af tæt membran på et areal svarende til min. 10 000 m2;

3) Etablering af afvandingssystem på et areal på min. 25 000 m2.

Samme reference kan godt omfatte 2 (eller flere) af de anførte 3 typer af anlægsarbejder og vil dermed opfylde mindstekravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(i) Tilbudsgiver skal have referencer på udførelse af mindst 2 ud af følgende 3 typer af anlægsarbejder inden for de seneste 5 år:

1) Etablering af belægning med knust klippe på et areal svarende til min. 10 000 m2;

2) Etablering af tæt membran på et areal svarende til min. 10 000 m2;

3) Etablering af afvandingssystem på et areal på min. 25 000 m2.

Samme reference kan godt omfatte 2 (eller flere) af de anførte 3 typer af anlægsarbejder og vil dermed opfylde mindstekravet.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der forlanges sikkerhedsstillelse og garantier, jf. "Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og etablering af baglandsarealer til havnedrift af et nyt havneområde på Frederikshavn Havn" og "Fællesbetingelser (FBT)".

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se "Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og etablering af baglandsarealer til havnedrift af et nyt havneområde på Frederikshavn Havn" og "Fællesbetingelser (FBT)".

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se "Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og etablering af baglandsarealer til havnedrift af et nyt havneområde på Frederikshavn Havn" og "Fællesbetingelser (FBT)".

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/01/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Accura Advokatpartnerselskab

Tuborg Boulevard 1

2900 Hellerup

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ad Indhentelse af dokumentation:

Inden Havnen beslutter at tildele en tilbudsgiver kontrakten, skal Havnen indhente nærmere dokumentation fra den pågældende tilbudsgiver for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § 151, stk. 1, jf. bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivets § 11. Havnen kan i øvrigt på ethvert tidspunkt under udbudsproceduren kræve denne dokumentation fremlagt, når det er nødvendigt for at sikre, at udbudsproceduren gennemføres korrekt, jf. udbudslovens § 151, stk. 2, jf. bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivets § 11. Da Havnen af hensyn til tidsplanen, som er relativt stram, forventer at underrette alle berørte tilbudsgivere om, hvilken tildelingsbeslutning Havnen har truffet allerede 5 dage efter fristen for afgivelse af tilbud, bedes alle tilbudsgivere aflevere den krævede dokumentation sammen med tilbuddet.

Som bevis for (i) at der ikke er grundlag for udelukkelse, og for (ii) at minimumskravene til egnethed er opfyldt, skal alle tilbudsgivere (herunder enheder som tilbudsgiverne baserer deres økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen på) således fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD'et:

a) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1. For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel.

b) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, nævnte tilfælde. For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel.

c) Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Havnen kan anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation vedrørende tilbudsgiverens egnethed eller formåen, jf. udbudslovens § 151, stk. 4, jf. bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivets § 11, eller inden for de EU-udbudsretlige rammer efter indsende manglende dokumentation. Det bemærkes, at en tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Havnen finder passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som er anført ovenfor, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 62, stk. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2018

Send til en kollega

0.125