23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 233-533400
Offentliggjort
04.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Addresse
Rambøll Danmark A/S
Oluf Palmes Alle 20
8200 Aarhus
Kontaktperson: Steen Boye Andersen
E-mail: stand@ramboll.dk

Udbyder

Fredericia Havn A/S

Vindere

Valgt leverandør

(24.04.2019)
UN Mobilkraner A/S
Sorring

Opdateringer

Rettelse
(12.12.2018)

II.1.4
I stedet for:
Udbuddet omfatter indkøb af en ny hydraulisk mobil portalkran til Fredericia havn til håndtering af skrot og bulk. Kranen skal være konstrueret og godkendt til egen transport på offentligt havneområde mellem de forskellige havneafsnit og kajer. Kranen skal være i stand til at dreje 360 grader kontinuerligt. Kranen skal have en løftekapacitet på minimum 16 ton ved 34 meter udlæg og kunne servicere skibe af Panamax-størrelse. Med
Polypgrab skal ydeevnen være mindst 600 tons/time med en drejevinkel på 180 grader, henover en højde på 25 meter fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1,2. Med bulkgrab skal der kunne lastes/losses mindst 1 000 tons/time med en dreje vinkel på 180 grader hen over en højde på 25 meter, fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1. Der skal leveres 3 grabber sammen med kranen, til hhv. skrot (polypgrab), bulk grab til losning i lastbil og bulk grab til losning i silo.
Læses:
Udbuddet omfatter indkøb af en ny hydraulisk mobil portalkran til Fredericia havn til håndtering af såvel løst som komprimeret/sammenpresset skrot og bulk. Kranen skal være konstrueret og godkendt til egen transport på offentligt havneområde mellem de forskellige havneafsnit og kajer. Kranen skal være i stand til at dreje 360 grader kontinuerligt. Kranen skal have en løftekapacitet på minimum 16 ton ved 34 meter udlæg og kunne servicere skibe af Panamax-størrelse. Med Polypgrab skal ydeevnen være mindst 600 tons/time med en drejevinkel på 180 grader, henover en højde på 25 meter fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1,2. Med bulkgrab skal der kunne lastes/losses mindst 1 000 tons/time med en dreje vinkel på 180 grader hen over en højde på 25 meter, fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1. Der skal leveres 3 grabber sammen med kranen, til hhv. skrot (polypgrab), bulk grab til losning i lastbil og bulk grab til losning i silo.

II.2.4
I stedet for:
Udbuddet omfatter indkøb af en ny hydraulisk mobil portalkran til Fredericia havn til håndtering af skrot og bulk. Kranen skal være konstrueret og godkendt til egen transport på offentligt havneområde mellem de forskellige havneafsnit og kajer. Kranen skal være i stand til at dreje 360 grader kontinuerligt. Kranen skal have en løftekapacitet på minimum 16 ton ved 34 meter udlæg og kunne servicere skibe af Panamax-størrelse. Med
Polypgrab skal ydeevnen være mindst 600 tons/time med en drejevinkel på 180 grader, henover en højde på 25 meter fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1,2. Med bulkgrab skal der kunne lastes/losses mindst 1 000 t/time med en dreje vinkel på 180 grader hen over en højde på 25 meter, fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1. Der skal leveres 3 grabber sammen med kranen, til hhv. skrot (polypgrab), bulk grab til
Losning i lastbil og bulk grab til losning i silo.
Leverancen omfatter endvidere uddannelse af ordregivers mandskab, og en serviceorganisation som kan præstere hurtig og effektiv udbedring i tilfælde af driftsstop eller konstatering af mangler ved Leverancen.
Leverancen udbydes på grundlag af tekniske og kommercielle krav, som fremgår af udbudsmaterialet.
Læses:
Udbuddet omfatter indkøb af en ny hydraulisk mobil portalkran til Fredericia havn til håndtering af såvel løst som komprimeret/sammenpresset skrot og bulk. Kranen skal være konstrueret og godkendt til egen transport på offentligt havneområde mellem de forskellige havneafsnit og kajer. Kranen skal være i stand til at dreje 360 grader kontinuerligt. Kranen skal have en løftekapacitet på minimum 16 ton ved 34 meter udlæg og kunne servicere skibe af Panamax-størrelse. Med Polypgrab skal ydeevnen være mindst 600 tons/time med en drejevinkel på 180 grader, henover en højde på 25 meter fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1,2. Med bulkgrab skal der kunne lastes/losses mindst 1 000 t/time med en dreje vinkel på 180 grader hen over en højde på 25 meter, fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1. Der skal leveres 3 grabber sammen med kranen, til hhv. skrot (polypgrab), bulk grab til losning i lastbil og bulk grab til losning i silo.
Leverancen omfatter endvidere uddannelse af ordregivers mandskab, og en serviceorganisation som kan præstere hurtig og effektiv udbedring i tilfælde af driftsstop eller konstatering af mangler ved Leverancen.
Leverancen udbydes på grundlag af tekniske og kommercielle krav, som fremgår af udbudsmaterialet.

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 17-12-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 18-12-2018
Time: 00:01


Yderligere oplysninger
Fredericia Havn har modtaget spørgsmål vedr. muligheden for at tilbyde en wirekran.
Fredericia Havn præciserer hermed, at indkøbsbehovet vurderes bedst at kunne opfyldes af en rent hydraulisk kran, da kranen bl.a. skal arbejde med komprimeret/sammenpresset skrot. Det fremgår af Bilag A ”Tekniske krav og specifikationer” pkt. 3.4, 6.4, 8.6, 9.3, 10.5 at der stilles en række krav til udstyr på kranens stik i forlængelse heraf. Se tilføjelse til pkt. II.1.4) og II.2.4), hvor det nu er præciseret, at kranen skal arbejde med såvel løst som komprimeret/sammenpresset skrot.

Portalkran til Fredericia havn


Fredericia Havn A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Fredericia Havn A/S
25276922
Centerhavnsvej 13
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kenneth Frederiksen
E-mail: kfr@adp-as.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.adp-as.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Rambøll Danmark A/S
35128417
Oluf Palmes Alle 20
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Steen Boye Andersen
E-mail: stand@ramboll.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-Udbud af portalkran til Fredericia havn

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42414310
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indkøb af en ny hydraulisk mobil portalkran til Fredericia havn til håndtering af skrot og bulk. Kranen skal være konstrueret og godkendt til egen transport på offentligt havneområde mellem de forskellige havneafsnit og kajer. Kranen skal være i stand til at dreje 360 grader kontinuerligt. Kranen skal have en løftekapacitet på minimum 16 ton ved 34 meter udlæg og kunne servicere skibe af Panamax-størrelse. Med polypgrab skal ydeevnen være mindst 600 tons/time med en drejevinkel på 180 grader, henover en højde på 25 meter fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1,2. Med bulkgrab skal der kunne lastes/losses mindst 1 000 tons/time med en dreje vinkel på 180 grader hen over en højde på 25 meter, fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1. Der skal leveres 3 grabber sammen med kranen, til hhv. skrot (polypgrab), bulk grab til losning i lastbil og bulk grab til losning i silo.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter indkøb af en ny hydraulisk mobil portalkran til Fredericia havn til håndtering af skrot og bulk. Kranen skal være konstrueret og godkendt til egen transport på offentligt havneområde mellem de forskellige havneafsnit og kajer. Kranen skal være i stand til at dreje 360 grader kontinuerligt. Kranen skal have en løftekapacitet på minimum 16 ton ved 34 meter udlæg og kunne servicere skibe af Panamax-størrelse. Med polypgrab skal ydeevnen være mindst 600 tons/time med en drejevinkel på 180 grader, henover en højde på 25 meter fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1,2. Med bulkgrab skal der kunne lastes/losses mindst 1 000 t/time med en dreje vinkel på 180 grader hen over en højde på 25 meter, fra 0 meter til 0 meter i plan ved en massefylde på 1. Der skal leveres 3 grabber sammen med kranen, til hhv. skrot (polypgrab), bulk grab til losning i lastbil og bulk grab til losning i silo.

Leverancen omfatter endvidere uddannelse af ordregivers mandskab, og en serviceorganisation som kan præstere hurtig og effektiv udbedring i tilfælde af driftsstop eller konstatering af mangler ved Leverancen.

Leverancen udbydes på grundlag af tekniske og kommercielle krav, som fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere forventer ordregiver at vælge 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ordregiver forbeholder sig dog ret til blandt de egnede ansøgere, at prækvalificere op til 5 tilbudsgivere.

Ved vurderingen vil ordregiver, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave, særligt lægge vægt på ansøgers dokumentation/referencer vedrørende:

Erfaring med leverancer af lignende karakter som den udbudte kontrakt, hvor der ved lignende karakter forstås mobile hydrauliske portalkraner til brug på havnearealer til lastning/losning af skrot og bulk.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud, uden afholdelse af forhandlinger. Ordregiver forbeholder sig endvidere ret til at udskille en eller flere tilbudsgivere inden afgivelse af yderligere tilbud. Ordregiver forventer at prækvalificere 3 tilbudsgivere, men forbeholder sig ret til at prækvalificere op til 5.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal være opmærksom på, at ordregiver er forpligtet til at udelukke ansøgere, som ikke opfylder den danske Udbudslovs § § 135 og 136. Ansøger skal udfylde ESPD, hvori der blandt andet også erklæres vedr. de nævnte udelukkelsesgrunde. Udbudsmaterialet indeholder en xml-fil, som skal uploades til dette site https://ec.europa.eu/tools/espd og udfyldes elektronisk Se i øvrigt dokumentet "Udbudsbetingelser" for yderligere vejledning herom.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ingen

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ingen

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive/vedlægge de herunder i pkt. 4.5.4.1 - 4.5.4.3 angivne oplysninger:

4.5.4.1 Ad) ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”.

Referencer:

Ansøgers væsentligste referencer vedrørende levering af mobile hydrauliske portalkraner til brug på havnearealer til lastning/losning af skrot og bulk, inden for de seneste 3 år.

Følgende oplysninger bør fremgå af beskrivelsen af de enkelte referencer:

1) Kunde (inkl. kontaktdata):

— Pris.

2) Kranens størrelse/dimensioner og løftekapacitet:

— Andre relevante data efter ansøgers vurdering.

3) Leveringsdato:

— Billede(r) af kranen.

Ansøger bør maksimalt vedlægge 10 referencer a’ ca. 1 A4-side i alt.

Hvis der fremsendes/beskrives flere end 10 referencer, lægges der alene vægt på de 10 nyeste referencer. Hvis 2 referencer har samme datering evalueres den med højeste pris og dernæst højeste løftekapacitet ved fortsat ens data. Beskrivelser i referencer udover 1 A4-side vil ikke indgå i evalueringen.

Oplysningerne kan afgives ved at indtaste oplysningerne i ESPD’en, eller at henvise til et vedlagt bilag indeholdende oplysningerne – f.eks. ved at skrive ”Se vedlagte” i ESPD-dokumentet, og vedlægge separat dokument.

4.5.4.2 Ad) ”Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede”:

- Antal medarbejdere:

Oplysninger om ansøgers årlige gennemsnitlige antal medarbejdere i de seneste 3 aflagte årsregnskaber, som har hovedbeskæftigelse indenfor produktion og servicering af portalkraner.

4.5.4.3 Ad) ”Værktøj, materiel og teknisk udstyr”:

- Baggrundsoplysninger vedr. ansøger:

Kort historisk beskrivelse af ansøgers udvikling og væsentligste milepæle fra stiftelse/etablering og frem til i dag.

Oplysningerne kan afgives ved at indtaste oplysningerne i ESPD’en, eller at henvise til et vedlagt bilag indeholdende oplysningerne – f.eks. ved at skrive ”Se vedlagte” i ESPD-dokumentet, og vedlægge separat dokument.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger dokumenterer erfaring med levering og servicering af mobile hydrauliske portalkraner.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Se ovenfor pkt. lll.1.1) - lll.1.3).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Udbudsmaterialet indeholder et vilkår om, at Leverandøren skal stille en sikkerhed på 10% af kontraktsummen, på anfordringsvilkår. Udbudsmaterialets udkast til kontrakt omfatter vilkår for nedskrivning af sikkerheden i flere tempi.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbudsmaterialets dokumenter "Leveringsbetingelser" og "Udkast til kontrakt".

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. joint venture) kræves solidarisk hæftelse mellem deltagerne i sammen slutningen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialets dokumenter "Leveringsbetingelser" og "Udkast til kontrakt".

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har underettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, § 7, stk. 2, nr. 3), i Lov om Klagenævnet for Udbud. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Klager skal skriftligt informere ordregiver om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf.udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2018

Send til en kollega

0.094