23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 223-511131
Offentliggjort
20.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Albertslund Kommune

Rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Albertslund Kommune


Albertslund Kommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 215-492184)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Kommune
66137112
Nordmarks Allé 1
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bde0a28-e3fb-4c6d-9e87-58568a707aeb/homepage

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Albertslund Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Albertslund Kommune ønsker at indgå rammeaftaler for håndværkerydelser i forbindelse med teknik- og installationsarbejder samt bygningsarbejder med vedligeholdsopgaver på tværs af Kommunen. Opgaven består af levering af håndværkerydelser til Kommunen i det omfang, der er tale om planlagt og dagligt bygningsvedligehold for klimaskærm, indvendige bygningsdele og tekniske installationer samt skure, hegn mv., hvor hver enkelt opgave omfangsmæssigt har en størrelsesorden på 0-500 000 DKK excl. moms. Da behovet for håndværkerydelser vil variere i såvel tid som mængde, udbydes opgaverne som rammeaftaler, der danner grundlag for, at enkeltstående arbejder kan rekvireres af Kommunen i Rammeaftalernes løbetid. Rammeaftalekomplekset består af 2 rammeaftaler (1 og 2) inden for forholdsvis teknik- og installationsarbejder (1) og bygningsarbejder (2). Kommunen ønsker at indgå kontrakt med 1 leverandører på hver Rammeaftale. I Rammeaftalerne indgår serviceopgaver og tilkaldevagtordning.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2018
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 215-492184

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: Del III.1.2)
Delkontraktnr.: Rammeaftale 1 og 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:

Det er et mindstekrav for henholdsvis Rammeaftale 1 og Rammeaftale 2, at ansøger har:

— en samlet årsomsætning på 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderederegnskabsår,

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Læses:

Det er et mindstekrav for henholdsvis Rammeaftale 1 og Rammeaftale 2, at ansøger har:

— en samlet årsomsætning på 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderederegnskabsår,

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt en ansøger ikke møder de stillede økonomiske mindstekrav, vil Kommunen som alternativ hertil også kunne acceptere en ansøger, som vil være i stand til at afgive tilbud med en sikkerhedsstillelse i form af en forhøjet betinget anfordringsgaranti, herved forstået en entreprenørgaranti, på i alt 5% af den skønnede omsætning i hele Rammeaftalens løbetid inkl. muligheden for forlængelse af Rammeaftalen, jf. Udbudsbekendtgørelsens II.2.6).

Dette skal oplyses i ESPD, del IV, litra B i beskrivelsesfeltet under "Øvrige økonomiske og finansielle krav" og skal efterfølgende kunne dokumenteres i form af erklæring fra banken om, at denne ved tildeling til denne ansøger vil være villige til at stille den ønskede garanti.

Afsnit nummer: Del II.1.5)
Delkontraktnr.: Rammeaftale 1 og 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået samlet værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 73 000 000 DKK

Læses:

Værdi eksklusive moms: 79 600 000 DKK

Afsnit nummer: Del II.2.6)
Delkontraktnr.: Rammeaftale 1
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 45 000 000 DKK

Læses:

Værdi eksklusive moms: 55 200 000 DKK

Afsnit nummer: Del II.2.6)
Delkontraktnr.: Rammeaftale 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 28 000 000 DKK

Læses:

Værdi eksklusive moms: 24 400 000 DKK

Afsnit nummer: Del IV.2.2)
Delkontraktnr.: Rammeaftale 1 og 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 18/12/2018
Tidspunkt: 09:00
Afsnit nummer: Del IV.2.3)
Delkontraktnr.: Rammeaftale 1 og 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
I stedet for:
Dato: 19/12/2018
Læses:
Dato: 03/01/2019
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

I forbindelse med tilføjelsen til mindstekravet om økonomisk og finansiel formåen, har Kommunen ændret tidsfristerne, hvorfor nærværende bekendtgørelse sikrer, at ansøger får minimum 30 dage til ansøgning, jf. udbudslovens § 63, stk. 2.

Kommunen gør opmærksom på, at der er følgende ændringer i udbudsbetingelserne:

Afsnit 3: Økonomien for hver Rammeaftale er tilrettet i overensstemmelse med ovenstående.

Afsnit 7, 14 og 20: Tidsfrister og tidsplan er ændret henset til den nye ansøgningsfrist.

Send til en kollega

0.223