23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 221-505152
Offentliggjort
16.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Bo-Vita c/o BO-VEST

Udbud af hovedentreprisekontrakt, 270-0 Mjølnerparken


Bo-Vita c/o BO-VEST

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 213-487646)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Bo-Vita c/o BO-VEST
26768993
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Projektchef Hakan Tasdemir
E-mail: hat@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/bo-vita/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af hovedentreprisekontrakt, 270-0 Mjølnerparken

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

Udbudsprocessen består af følgende faser:

a) En prækvalifikationsfase, som er nærmere beskrevet i dokumentet "Del 1: Prækvalifikationsbetingelser",

b) En forhandlingsfase, som er beskrevet nærmere i dokumentet ”Del 2: forhandlings- og tilbudsbetingelser”,

c) En endelig tilbudsfase, som også er beskrevet nærmere i dokumentet ”Del 2: for-handlings- og tilbudsbetingelser”.

I prækvalifikationsfasen vil Bo-Vita udvælge (op til) 4 entreprenører til at afgive tilbud på opgaven, der efter første forhandlingsrunde shortlistes til 3 entreprenører.

De omtalte dokumenter er gjort tilgængelige sammen med det øvrige udbudsmateriale på Byggeweb (https://www.rib-software.dk/udbudsportal/), hvor det kan tilgås ved anvendelse af TN-nummeret: TN659294A.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2018
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 213-487646

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

Udbuddet gennemføres af Bo-Vita c/o BO-VEST.

Følgende af Bo-Vitas afdelinger udgør ordregiveren:

— Afd. 270-0 Mjølnerparken,

— Afd. 270-1 Mjølnerparken,

— Afd. 270-2 Mjølnerparken,

— Afd. 270-3 Mjølnerparken.

Og

— Afd. 364-0 Hothers Plads,

— Afd. 364-1 Hothers Plads,

— Afd. 364-2 Hothers Plads.

Læses:

Udbuddet gennemføres af Bo-Vita c/o BO-VEST.

Følgende af Bo-Vitas afdelinger udgør ordregiveren:

— Afd. 270-0 Mjølnerparken,

— Afd. 270-1 Mjølnerparken,

— Afd. 270-2 Mjølnerparken,

— Afd. 270-3 Mjølnerparken.

Og

— Afd. 364-0 Hothers Plads,

— Afd. 364-1 Hothers Plads,

— Afd. 364-2 Hothers Plads.

Frivillige Udelukkelsesgrunde:

Som anført i udbudsbetingelserne (del 1, prækvalifikationsbetingelser) pkt. 4.1, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6 anvendelse.

Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at entreprenøren er pålidelig.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.13