23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 217-495682
Offentliggjort
10.11.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Høring på udbud af træ og bygningskomplementerende produkter


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsfællesskabet IFIRS
55960410
Skovvangen 28
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Runge Madsen
E-mail: arm@ifirs.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/94690740.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Høring på udbud af træ og bygningskomplementerende produkter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44190000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af træ og bygningskomplementerende produkter.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæsige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

FIRS beder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 22.11.2018 kl. 12:00.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44191000
44221000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

IFIRS udbyder træ og bygningskomplementerende produkter på vegne af IFIRS' medlemsskoler.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om evt. uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af IFIRS.

IFIRS vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Høringsmaterialet består af:

— Udkast til kontrakt,

— Udkast til udbudsbetingelser,

— Udkast til foreløbigt sortiment af varekategorier samt numre.

Ordregivers tilbudslistes (ikke vedhæftet denne høring) angivne varekategorier er nummereret efter angivelser af varekategorier på ByggeBasen.dk og dertilhørende nummerering. Den tilhørende varekategoritekst må endvidere betragtes som værende arbejdstekst og er derfor ikke nødvendigvis retvisende. Det vil altså i stedet være ovennævnte nummerering pr. varekategori, som vil være gældende for sortimentet i tilbudslisten.

Der ønskes således svar på, hvorvidt varekategorierne er retvisende og om nummereringen er gældende for hele branchen.

Høringssvarene bedes fremsendt som ét dokument via fanen kommunikation i Mercell.

Høringssvar bedes henvise til, hvad i udbudsmaterialet, kontrakten eller varekategorierne, kommentaren vedrører.

— Eks. udbudsmaterialet, afsnit XX,

— Eks. varekategori (kommentarer kan angives i excel-filen ved siden af den relevante celle).

De ovenstående filer er vedhæftet i Word og Excel filer, således at der ligeledes kan indsættes kommentarer direkte i dokumenterne.

Hvis der er behov for uddybning af kommentarer, vil IFIRS tage telefonisk kontakt til de leverandører, der er kommet med kommentarer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 22.11.2018 kl. 12:00.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/12/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2018

Send til en kollega

0.1