23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 216-495034
Offentliggjort
09.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Kommune/House of Energy

Rammeaftale for teknisk rådgivning til Indheat-projekt ved Aalborg Kommune/House of Energy


Aalborg Kommune/House of Energy

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune/House of Energy
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Hanne Skovby
E-mail: has@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://house-of-energy.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale for teknisk rådgivning til Indheat-projekt ved Aalborg Kommune/House of Energy

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører rammeaftale for teknisk rådgivning til Indheat-projekt for en række fjernvarmeværker i Nordjylland. Aalborg Kommune/House of Energy har modtaget støtte fra den Europæiske Investeringsbank under Elena-ordningen til teknisk rådgivning ved fjernvarmeselskaber, der investerer i energieffektiviserende og CO2-reducerende projekter. Indheatprojektet løber indtil 30.6.2021.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Nordjylland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen på teknisk rådgivning til Indheat-projektet ved Aalborg Kommune/House of Energy omfatter forundersøgelse, planlægning og økonomisk rentabilitetsanalyse, projektering, myndighedsbehandling, udbud, kontrakt og indrapportering til House of Energy.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

ELENA

II.2.14) Yderligere oplysninger

De oplyste priser under II.1.7 og V.2.4 er tilbudspriser i DKK/time.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 164-375715
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale for teknisk rådgivning mellem Sweco Danmark A/S og House of Energy

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale for teknisk rådgivning mellem PlanEnergi og House of Energy

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale for teknisk rådgivning mellem COWI A/S og House of Energy

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Rammeaftale for teknisk mellem Rambøll Danmark A/S og House of Energy

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Betegnelse:

Rammeaftale for teknisk rådgivning mellem NIRAS A/S og House of Energy

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2018
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 2 skal klage over tildeling af rammeaftale være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftlig underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen er indgivet i standstill perioden.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2018

Send til en kollega

0.114