23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 216-493112
Offentliggjort
09.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f2e9308-82dd-4a36-9b21-568e3f066627/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune

Glarmesterydelser


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Anders Steffen
Telefon: +45 41857134
E-mail: andst@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f2e9308-82dd-4a36-9b21-568e3f066627/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f2e9308-82dd-4a36-9b21-568e3f066627/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f2e9308-82dd-4a36-9b21-568e3f066627/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f2e9308-82dd-4a36-9b21-568e3f066627/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Glarmesterydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udførelse af glarmesterarbejde på de af kommunens institutioner og bygninger, som hører under det pågældende delområde. Udbuddet omfatter udelukkende løbende reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udbuddet omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. Rammeaftalerne kan dog anvendes på nybyggeri, men på frivillig basis for Aarhus Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delområde 1 - Nord

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45441000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune - område Nord.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af glarmesterarbejde på de af kommunens institutioner og bygninger, som hører under det pågældende delområde. Udbuddet omfatter udelukkende løbende reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udbuddet omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. Rammeaftalerne kan dog anvendes på nybyggeri, men på frivillig basis for Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer de ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder alle egnethedskriterier. Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, prækvalificeres de ansøgere, der har dokumenteret de bedste referencer iht. kontraktværdi og antal leveringssteder på kontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delområde 2 - Midt

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45441000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune - område Midt.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af glarmesterarbejde på de af kommunens institutioner og bygninger, som hører under det pågældende delområde. Udbuddet omfatter udelukkende løbende reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udbuddet omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. Rammeaftalerne kan dog anvendes på nybyggeri, men på frivillig basis for Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer de ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder alle egnethedskriterier. Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, prækvalificeres de ansøgere, der har dokumenteret de bedste referencer iht. kontraktværdi og antal leveringssteder på kontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delområde 3 - Vest

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45441000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune - område Vest.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af glarmesterarbejde på de af kommunens institutioner og bygninger, som hører under det pågældende delområde. Udbuddet omfatter udelukkende løbende reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udbuddet omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. Rammeaftalerne kan dog anvendes på nybyggeri, men på frivillig basis for Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer de ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder alle egnethedskriterier. Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, prækvalificeres de ansøgere, der har dokumenteret de bedste referencer iht. kontraktværdi og antal leveringssteder på kontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delområde 4 - Syd

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45441000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune - område Syd.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af glarmesterarbejde på de af kommunens institutioner og bygninger, som hører under det pågældende delområde. Udbuddet omfatter udelukkende løbende reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udbuddet omfatter ikke glarmesterarbejde i forbindelse med større anlægsopgaver, moderniseringer eller tilbygninger. Rammeaftalerne kan dog anvendes på nybyggeri, men på frivillig basis for Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer de ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder alle egnethedskriterier. Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, prækvalificeres de ansøgere, der har dokumenteret de bedste referencer iht. kontraktværdi og antal leveringssteder på kontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I tilfælde af en aftaleindgåelse skal tilbudsgiver kunne stille sikkerhed svarende til 15% af den estimerede omsætning på de(t) af aftalen omfattede delområde(r) i en 1-årig kontraktperiode, jf. bilag 4 (AB92 Byggeri – med Aarhus Kommunes tillæg og fravigelser). Ansøgning skal dokumentere, at den krævede sikkerhed kan stilles i tilfælde af en aftaleindgåelse på de(t) af ansøgningen omfattede delområde(r), i form af en erklæring fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsselskab.

Ansøger skal have en positiv egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår. Ansøgning skal vedlægges dokumentation for ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår, eksempelvis i form af regnskabsoplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Erklæring fra pengeinstitut eller kautionsselskab om, at der kan stilles sikkerhed på 15% af den estimerede omsætning de(t) af ansøgningen omfattede delområde(r) i en 1-årig kontraktperiode.

Positiv egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive referencer for de betydeligste tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen. Referencerne skal omhandle løbende vedligeholdelse for eksempelvis kommuner, boligforeninger, firmaer mv., og skal omhandle flere leveringssteder. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

— Kundenavn og opgavebeskrivelse (herunder antallet af leveringssteder),

— Kontraktperiode,

— Kontraktværdi.

Ansøger skal angive, hvor mange personer i virksomheden, der har minimum 2 års erfaring med udførelse af glarmesterarbejde.

Ansøgning skal ligeledes vedlægges dokumentation for de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de personer, som kan udføre glarmesterarbejde. Det skal dokumenteres, at personerne har en relevant uddannelsesmæssig baggrund for at udføre glarmesterarbejde.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referenceliste:

— Tilbud på ét delområde: Referencelisten skal indeholde minimum 2 forskellige referencer, heraf skal minimum 1 reference være max. 6 måneder gammel,

— Tilbud på 2 delområder: Referencelisten skal indeholde minimum 3 forskellige referencer, heraf skal minimum 2 referencer være max. 6 måneder gamle,

— Tilbud på 3 delområder: Referencelisten skal indeholde minimum 4 forskellige referencer, heraf skal minimum 3 referencer være max. 6 måneder gamle,

— Tilbud på 4 delområder: Referencelisten skal indeholde minimum 5 forskellige referencer, heraf skal minimum 4 referencer være max. 6 måneder gamle.

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

— Tilbud på 1 delområder: Minimum 2 personer skal have mindst 2 års erfaring med udførelse af glarmesterarbejde,

— Tilbud på 2 delområder: Minimum 3 personer skal have mindst 2 års erfaring med udførelse af glarmesterarbejde,

— Tilbud på 3 delområder: Minimum 4 personer skal have mindst 2 års erfaring med udførelse af glarmesterarbejde,

— Tilbud på 4 delområder: Minimum 5 personer skal have mindst 2 års erfaring med udførelse af glarmesterarbejde.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Bemærk, at aftalen indeholder en arbejdsklausul,

- Bemærk, at aftalen indeholder en uddannelsesklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse er kun muligt gennem udbudssystemet - Ethics. Tilbud og ansøgning modtaget på anden vis, vil ikke blive taget i betragtning i forhold til nærværende udbud.

Al kommunikation skal foregå gennem udbudssystemet - Ethics.

Licitation forventes afholdt d. 30.1.2019 kl. 12:00 i lokale 381 på Aarhus Rådhus, rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2018

Send til en kollega

0.112