23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492737
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Telge Inköp AB

2018-1036 Hisservice Katrineholm Vingåker


Telge Inköp AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 193-436839)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Telge Inköp AB
556770-1437
Box 633
Södertälje
151 27
Sverige
Kontaktperson: Per Lännholm
E-post: per.lannholm@telge.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.telge.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

2018-1036 Hisservice Katrineholm Vingåker

Referensnummer: 18/96
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50740000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Avser hiss-service inom Katrineholm och Vingåkers kommun enligt bifogade fastighetsförteckningar

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/11/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 193-436839

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 14/11/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 19/11/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 15/11/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 20/11/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.121