23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 214-489595
Offentliggjort
07.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN580469A&date=1541426978255

Udbyder

Hejrevangsgens Boligselskab afd. 5 &6

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(06.06.2019)
MT Højgaard
2860
Knud Højgaards Vej 7

Hejrevangsgens Boligselskab afd. 5 &6. Renovering af tag og facader


Hejrevangsgens Boligselskab afd. 5 &6

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hejrevangsgens Boligselskab afd. 5 &6. Renovering af tag og facader
Havneholmen 21
København V
1561
Danmark
Kontaktperson: René Jørgensen
Telefon: +45 20105098
E-mail: rj@paalsson.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bdk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN580469A&date=1541426978255
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN580469A&date=1541426978255
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hejrevangsgens Boligselskab afd. 5 &6. Renovering af tag og facader

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den samlede bebyggelse indeholder i alt 91 boligenheder fordelt på 18 blokke i 2 afdelinger.

Ejendommen er opført i 1968.

Renoveringen omfatter i hovedtræk følgende:

- Udskiftning af eksisterende tagbelægning med eternit bølgeplader med nyt af betontagsten inkl. fast undertag,

- Nye vinduer og døre inkl. nye forstærkninger i facade til nyt tag.

Byggesagen udføres i hovedentreprise og omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

1) Nedrivning:

- Nedrivning og asbestsanering.

2) Smedearbejder:

- Levering og montering af nye stålsøjler i facade.

3) Tømrerarbejder:

- Tagarbejder inkl. isolering, damspærre, undertag, ovenlys mv.,

- Lyskasser,

- Levering og montering af nye døre og vinduer,

- Ny beklædning på skure (option).

4) Blikkenslagerarbejder:

- Nye tagrender og nedløb,

- Inddækninger på tag inkl. tagfodsblik.

5) Murerarbejder:

- Op muring af brandskel mellem boliger,

- Levering og montering af betontagsten,

- Efterisolering af gavle (option).

6) Malerarbejder og VVS arbejder:

- Følgearbejder til øvrige opgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211100
45261210
45261320
45261410
45261900
45262100
45262500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Boserupevej 201-461 (ulige nr.)

3050, Humlebæk

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til den korte beskrivelse under punkt II.1.4 samt udbudsmaterialets beskrivelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de egnede ansøgere sker udvælgelsen på grundlag af den bedste egnethed set i forhold til det konkrete projekt. Ansøgningerne bliver vurderet på grundlag af de i ESPD’en med eventuelt tilhørende bilag afgivne oplysninger. Der foretages en samlet vurdering, hvor der især vil blive lagt vægt på:

— at referencerne viser erfaring med gennemførelse byggearbejder svarende til de i projektet udbudte ydelser, herunder asbestsanering,

— at referencerne viser erfaring med gennemførelse af arbejder i beboede lejemål,

— at referencerne viser erfaring med almene bebyggelser,

— at referencerne viser erfaring som hovedentreprenør og byggepladsledelse,

— at referencerne viser erfaring med løbende beboerinformation og behandling af beboerdemokrati.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner vil omhandle efterisolering af gavle og beklædning af skure.

Derudover vil der være optioner i forhold til del- og tillægsarbejder vedr. tag og facadearbejder.

Nærmere specificering af de enkelte optioner fremgår af udbudsmaterialets tilbudsliste.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse jf. AB92.

Der stilles krav i forhold til finansierings- og betalingsvilkår. Den nærmere udformning fremgår af udbudsmaterialet.

Samtlige deltagere i et konsortium eller en sammenslutning af leverandører skal hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelser af underretningen om prækvalifikation, jf. Lov og Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordegiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt jf. Lov om Klagenævnet for Udbud §7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov og Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.13