23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 214-489593
Offentliggjort
07.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.byggeweb.dk/controller?project=31782&tender=12380&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1541414134550

Udbyder

Copenhagen Business School - CBS

Student & Innovation House - entrepriseudbud


Copenhagen Business School - CBS

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Copenhagen Business School - CBS
19596915
Solbjerg Plads 3
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Sandra Strand
E-mail: sas.legal@cbs.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cbs.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Universitet
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Student & Innovation House - entrepriseudbud

 

Sagsnr.: TN667202A
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Copenhagen Business School har efter drøftelser med de studerende i 2014 købt Hack Kampmanns bevaringsværdige politistation beliggende Howitzvej 30, 2000 Frederiksberg med det formål at drive ejendommen som studenter og innovationshus (i det følgende: Student & Innovation House).

Hack Kampmanns politistation stod opført i 1920 og har status som bevaringsværdig. Åbningen af bygningen forventes at ske på dagen for 100 års jubilæet for bygningen.

Totalrådgiver på opgaven: Bertelsen & Scheving.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbudsbetingelser gælder for Copenhagen Business Schools udbud af renovering og ombygning af Hack Kampmanns politigård til et kommende Student & Innovation House.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, styring og samarbejde / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: CV’er / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der kræves positiv egenkapital de 3 senest disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves positiv egenkapital de 3 senest disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for Ordregivers vurdering anmodes ansøger om at vedlægge referencer for udført arbejde i de seneste 3 år.

- Referencer, der dokumenterer erfaring med tilsvarende eller lignende byggeri, af eksisterende bygninger til nye formål, af samme størrelse og kompleksitet. Herunder referencer der viser erfaring med renovering af bevaringsværdige bygninger.

Referencerne skal vedrøre ansøgers virksomhed eller andre aktører, som ansøger baserer sin kapacitet på.

Der stilles ikke formelle krav til referencernes indhold eller opbygning, men Ordregiver ser gerne, at referencerne indeholder:

- Kort beskrivelse af opgaven,

- Ansøgers beskrivelse af opnået relevant erfaring i forhold til den udbudte opgave,

- Ansøgers rolle i opgaven,

- Opgavens areal,

- Opgavens lokation,

- Bygherres identitet,

- Opgavens entreprisesum,

- Dato for opgavens aflevering/status for opgaven,

- Entrepriseform.

Ansøger kan vælge at vedlægge referencer i et særskilt bilag.

Ansøger bedes højst vedlægge 8 referencer. Vedlægges flere end 8 referencer, vil der kun blive inddraget de første 8 vedlagte referencer. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Sider herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobssens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.23