23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-484187
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Indlevering af tilbud

Til
16.11.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Høring på udbud af mur og beton


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsfællesskabet IFIRS
55960410
Skovvangen 28
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Selma Pizovic
Telefon: +45 28691418
E-mail: spi@ifirs.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/94203578.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Høring på udbud af mur og beton

 

Sagsnr.: 91095
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44111000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af mur og beton.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæsige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS beder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 16.11.2018 kl. 12:00.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44111100
44111600
44111700
44111800
44111900
44114100
44114250
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

IFIRS udbyder mur og beton produkter på vegne af IFIRS' medlemsskoler.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om evt. uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af IFIRS.

IFIRS vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Høringsmaterialet består af:

— Udkast til kontrakt,

— Udkast til udbudsbetingelser,

— Udkast til tilbudsliste samt kravspecifikation.

Høringssvarene bedes fremsendt som ét dokument via fanen kommunikation i Mercell.

Høringssvar bedes henvise til, hvad i udbudsmaterialet, kontrakten eller tilbudslisten, kommentaren vedrører.

— Eks. udbudsmaterialet, afsnit XX,

— Eks. tilbudsliste (kommentarer kan angives i tilbudslisten ved siden af den relevante celle).

De ovenstående filer er vedhæftet i Word og Excel filer, således at der ligeledes kan indsættes kommentarer direkte i dokumenterne.

Hvis der er behov for uddybning af kommentarer, vil IFIRS tage telefonisk kontakt til de leverandører, der er kommet med kommentarer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 16.11.2018 kl. 12:00.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/12/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2018

Send til en kollega

0.094