23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 204-466670
Offentliggjort
23.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Luftfartsverket

Lokalvård för flygledningscentral ATCC Malmö


Luftfartsverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Luftfartsverket
202100-0795
Hospitalsgatan 30
Norrköping
601 79
Sverige
Kontaktperson: Filip Larsson
E-post: lfv.upphandling@lfv.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lfv.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Flygplatsrelaterad verksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lokalvård för flygledningscentral ATCC Malmö

Referensnummer: Ä-2018-007332
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar dagligt lokalvårdsarbete vid LFV's flygledningscentral ATCC Malmö med tillhörande kontor. Lokalvårdsytan omfattar totalt ca 9 695 m2.

Lokalvårdsarbetet ska normalt utföras under dagtid mellan kl. 06.30-16.00 måndag – fredag. Visst lokalvårdsarbete kommer även att förekomma på helger.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90910000
90911000
90911200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar dagligt lokalvårdsarbete vid LFV's flygledningscentral ATCC Malmö med tillhörande kontor. Lokalvårdsytan omfattar totalt ca 9 695 m2.

Lokalvårdsarbetet ska normalt utföras under dagtid mellan kl. 06.30-16.00 måndag – fredag. Visst lokalvårdsarbete kommer även att förekomma på helger.

Avtal avses tecknas 3 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 055-122613
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/10/2018

Send til en kollega

0.158