23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 203-463229
Offentliggjort
20.10.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Västernorrland

Serviceavtal för hissar, lyftbord och portar


Region Västernorrland

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 195-441340)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Västernorrland
232100-0206
Storgatan 1
Härnösand
871 85
Sverige
Kontaktperson: Tomas Jonsson
E-post: tomas.jonsson@rvn.se
Nuts-kod: SE321

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rvn.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Serviceavtal för hissar, lyftbord och portar

Referensnummer: 18RS749
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50740000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av ramavtal på drift, tillsyn, skötsel och underhåll av hissar, lyftbord och portar.

Upphandlingsföremål

Denna upphandling omfattar ramavtal för tillsyn och skötsel av hissar, lyftbord och portar enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/10/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 195-441340

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.1)
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:

Serviceavtal för hissar och lyftbord.

Ska det stå:

Serviceavtal för hissar, lyftbord och portar

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.11