23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 200-455003
Offentliggjort
17.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.11.2018

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/Authentication/Login?ReturnUrl=%2fProjectsettings%2fInvitation%2f28660

Udbyder

NordVestBo

Vindere

Valgt firma

(07.02.2019)
Grøn Vækst A/S
Slagelse

Udbud af grøn pleje på udearealer i afdelinger under NordVestBo


NordVestBo

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
NordVestBo
Holstebro
Danmark
E-mail: mp@nordvestbo.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordvestbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/Authentication/Login?ReturnUrl=%2fProjectsettings%2fInvitation%2f28660
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aarhus
Danmark
E-mail: lkg@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://portal.iprojekt.dk/Authentication/Login?ReturnUrl=%2fProjectsettings%2fInvitation%2f28660
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af grøn pleje på udearealer i afdelinger under NordVestBo

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udførelsen af grøn pleje på udearealer i afdelinger under NordVestBo, beliggende i Holstebro Kommune.

Arealerne er fordelt på 23 afdelinger:

- Afdeling 1,

- Afdeling 2,

- Afdeling 8,

- Afdeling 9,

- Afdeling 10,

- Afdeling 11,

- Afdeling 12,

- Afdeling 13,

- Afdeling 17,

- Afdeling 18,

- Afdeling 19,

- Afdeling 20,

- Afdeling 21,

- Afdeling 22,

- Afdeling 23,

- Afdeling 24,

- Afdeling 25,

- Afdeling 30,

- Afdeling 31,

- Afdeling 34,

- Afdeling 38,

- Afdeling 39,

- Afdeling 40.

Den årlige økonomi vil andrage ca. 1 900 000 DKK. Der indgås kontrakt med én entreprenør.

Kontraktperioden er fra 1.4.2019 til og med 30.9.2022. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se afsnit II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er en XML-fil. Den skal uploades og udfyldes (og kan alene udfyldes) elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som en del af tilbuddet.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes (såfremt tilbudsgiver anvender underentreprenører, som denne baserer sig på i opfyldelsen af minimumskrav, sættes i tilbudsgivers ESPD kryds i JA i del IIC. Eventuelle underentreprenører sætter kryds i NEJ i feltet i deres ESPD).

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes afsnit B for så vidt angår økonomiske oplysninger:

1) Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår anføres i ESPD del IV, B, under punktet Nøgletal;

2) I afsnit B anføres tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning på tilsvarende opgaver som den udbudte, de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, eller så længe tilbudsgiver har eksisteret hvis det er kortere tid end 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Med tilsvarende opgaver menes pleje af grønne områder.

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer: I ESPD del IV, C anføres referencer vedrørende tilsvarende opgaver, som den udbudte. (max 10 referencer). Med tilsvarende opgaver menes pleje af grønne områder. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet (type og omfang), kunde og omsætning

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes.

Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, fx underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedrørende teknisk og faglig kapacitet (referencer) er det et krav, at denne anden juridiske enhed i praksis deltager i opfyldelse af kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium) skal alle deltagere hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse og der skal udpeges én deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav at:

- At tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår,

- At tilbudsgiver har en gennemsnitlig årlig omsætning, de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, eller så længe tilbudsgiver har eksisteret hvis det er kortere tid end 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, på min. 2 000 000 DKK ekskl. moms, på tilsvarende opgaver som den udbudte. Med tilsvarende menes pleje af grønne områder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er en XML-fil. Den skal uploades og udfyldes (og kan alene udfyldes) elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som en del af tilbuddet.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes (såfremt tilbudsgiver anvender underentreprenører, som denne baserer sig på i opfyldelsen af minimumskrav, sættes i tilbudsgivers ESPD kryds i JA i del IIC. Eventuelle underentreprenører sætter kryds i NEJ i feltet i deres ESPD).

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes afsnit B for så vidt angår økonomiske oplysninger:

1) Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår anføres i ESPD del IV, B, under punktet Nøgletal;

2) I afsnit B anføres tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning på tilsvarende opgaver som den udbudte, de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, eller så længe tilbudsgiver har eksisteret hvis det er kortere tid end 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Med tilsvarende opgaver menes pleje af grønne områder.

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer:) I ESPD del IV, C anføres referencer vedrørende tilsvarende opgaver, som den udbudte. (max 10 referencer). Med tilsvarende opgaver menes pleje af grønne områder. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet (type og omfang), kunde og omsætning.

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes.

Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, fx underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedrørende teknisk og faglig kapacitet (referencer) er det et krav, at denne anden juridiske enhed i praksis deltager i opfyldelse af kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium) skal alle deltagere hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse og der skal udpeges én deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver har udført en eller flere tilsvarende opgaver, som den udbudte, inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristens udløb. Med tilsvarende menes pleje af grønne områder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere kan ikke være tilstede ved åbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på: http://portal.iprojekt.dk/Authentication/Login?ReturnUrl=%2fProjectsettings%2fInvitation%2f28660

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Inden tildeling af kontrakt anmoder ordregiver den tilbudsgiver, som ordregiver agter at tildele kontrakten til, om at dokumentere, at oplysningerne i det fremsendte ESPD er rigtige.

Følgende dokumentation skal fremlægges af den som ordregiver udpeger:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

- Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 2,

- Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bemærk, det tager 2-3 uger at få en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet tilbudsfritens udløb.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at E-certis anvendes til at identificere den dokumentation, som er brugbar i dette konkrete udbud. Såfremt der ikke udstedes relevante certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Minimumskrav økonomiske og fanansiel egnethed:

Revisorattesteret dokument eller dokument underskrevet af regnskabsfunktion hos tilbudsgiver, der dokumenterer:

1) en gennemsnitlig årlig omsætning, de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, eller så længe tilbudsgiver har eksisteret hvis det er kortere tid end 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb, på 2 000 000 DKK ekskl. moms på tilsvarende opgaver som den udbudte og

2) en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven.

Denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har støttet sig på, skal ligeledes fremlægge relevant dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokument.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD. Der skal desuden vedlægges en erklæring der statuerer, at deltagerne hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på sammenslutningens vegne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2018

Send til en kollega

0.146