23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 199-452601
Offentliggjort
16.10.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Polismyndigheten

Amfetaminjämförelser och kokainjämförelser


Polismyndigheten

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 198-448356)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Polismyndigheten
202100-0076
Box 12256
Stockholm
102 26
Sverige
Kontaktperson: Anna Ersson
Telefon: +46 725005940
E-post: anna.ersson@polisen.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: https://polisen.se/

Upphandlarprofil: https://upphandling.polisen.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Amfetaminjämförelser och kokainjämförelser

Referensnummer: A222.666/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalet som nu upphandlas, ska förse polismyndigheten med opartiskt, oberoende resultat av jämförelser av amfetamin respektive kokain som ska vara kvalitetssäkrat och dokumenterat för att kunna användas i utredningar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/10/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 198-448356

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7
Del nr: 2
Plats där texten ska ändras: 2.7
I stället för:
Datum: 12/11/2018
Ska det stå:
Datum: 14/11/2018
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.113