23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 187-422246
Offentliggjort
28.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Midtjylland

Region Midtjylland - Anskaffelse af AGV


Region Midtjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Midtjylland - Anskaffelse af AGV

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42400000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende den totale leverance af AGV’er, opladepladser og supply-station-pladser til Region Midtjyllands hospitaler (herefter betegnet bygherre). Ydelsen omfatter projektering, levering, montering, idriftsætning, fuld implementering og installering, fuld interfaceintegration, uddannelse, og service. Den vindende leverandør er garanteret levering af 7 AGV’er, 5 opladepladser og 102 supply-station-pladser til det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) i henhold til rammeaftalens vilkår. Derudover forventer regionen at indkøbe 2 – 12 AGV’er, 1 – 5 ladepladser og 30 – 100 supply-station-pladser i rammeaftalens løbetid.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42400000
42900000
42997300
34900000
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

DNV-Gødstrup

Gødstrupvej 43, Gødstrup

DK-7400 Herning

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende den totale leverance af AGV’er, opladepladser og supply-station-pladser til Region Midtjyllands hospitaler (herefter betegnet bygherre). Ydelsen omfatter projektering, levering, montering, idriftsætning, fuld implementering og installering, fuld interfaceintegration, uddannelse, og service. Den vindende leverandør er garanteret levering af 7 AGV’er, 5 opladepladser og 102 supply-station-pladser til det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) i henhold til rammeaftalens vilkår. Derudover forventer regionen at indkøbe 2 – 12 AGV’er, 1 – 5 ladepladser og 30 – 100 supply-station-pladser i rammeaftalens løbetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og uddannelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik og sikkerhed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Region Midtjylland har besluttet at annullere udbuddet og udbyde kontrakten på ny i Offentligt udbud. Udbuddet forventes genudbudt primo oktober 2018. Se afsnit VI.3 for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 099-225588
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Region Midtjylland - Anskaffelse af AGV

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Midtjylland har d. 24.5.2018 offentliggjort udbuddet vedrørende rammekontrakten omfattende anskaffelse af AGV, opladepladser og supply-station-pladser. Ved udløbet af tilbudsfristen er der modtaget 2 tilbud. Ved gennemgangen af de 2 tilbud har det desværre vist sig, at der kun er modtaget ukonditionsmæssige og uantagelige tilbud. Region Midtjylland har derfor valgt at annullere udbuddet på grund af manglende konkurrence. Regionen har valgt at udbyde kontrakten på ny i Offentligt udbud. Udbuddet forventes genudbudt primo oktober 2018. I det nye udbud vil der være afsat længere tilbudsfrist ligesom det vil være muligt at aflevere tilbuddet på engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2018

Send til en kollega

0.094