23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 186-421040
Offentliggjort
27.09.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Boligselskabet AKB, København, v/KAB

Vindere

Valgt udvikler

(27.09.2018)
MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

Køb af ejerlejlighed mhp. på opførelse af ungdomsboliger på forventet 4.637 m2 eksklusiv andel af fællesarealer via delegeret bygherremodel


Boligselskabet AKB, København, v/KAB

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet AKB, København, v/KAB
26 43 37 62
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Jesper Birn Lindeberg
E-mail: jbl@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kab-bolig.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af ejerlejlighed mhp. på opførelse af ungdomsboliger på forventet 4 637 m2 eksklusiv andel af fællesarealer via delegeret bygherremodel

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med MT Højgaard A/S’ udvikling af området A.C. Meyers Vænge har KAB fået tilbud om at købe en fremtidig ejerlejlighed 1 med tilhørende byggeretter, som udgør ca. 4 637 m2. Hvis KAB indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til almene ungdomsboliger via en delegeret bygherremodel, jf. nærmere herom nedenfor. De almene ungdomsboliger etableres i mellem 2 karreer på de private byggerier og vil derved indgå som en visuel og kvalitetsmæssig integreret del af det samlede udviklingsprojekt på grunden. Derudover skal de almene ungdomsboliger fysisk integreres (sammenbygges) med fællesrummet for hele grundejerforeningen, ligesom grundejerforeningen skal have fælles affaldssortering på de byggefelter, hvor de almene ungdomsboliger placeres. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for KAB blot at købe en byggeret og så selv etablere ungdomsboliger på matriklen.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 102 690 140.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden indrettes til almene ungdomsboliger, vil selve opførelsen blive håndteret via den delegerede bygherremodel, hvor sælger påtager sig på vegne af AKB at udbyde samtlige bygge- og anlægsarbejder efter reglerne i udbudsloven. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for KAB blot at købe en grund og så selv etablere almene ungdomsboliger på matriklen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

I forbindelse med MT Højgaard A/S’ udvikling af området A.C. Meyers Vænge har KAB fået tilbud om at købe ejerlejlighed 1 med tilhørende byggeretter, som udgør ca. 4 637 m2. Køb af fast ejendom er undtaget fra udbudsreglerne, jf. ovenfor. Hvis KAB indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til almene ungdomsboliger via en delegeret bygherremodel, hvor sælger påtager sig at udbyde alle udbudspligtige bygge- og anlægsarbejder relateret til den almene del efter reglerne i udbubdsloven. De almene ungdomsboliger etableres i mellem 2 karreer på de private byggerier og vil derved indgå som en visuel og kvalitetsmæssig integreret del af det samlede udviklingsprojekt på grunden. Derudover skal de almene ungdomsboliger fysisk integreres (sammenbygges) med fællesrummet for hele grundejerforeningen, ligesom grundejerforeningen skal have fælles affaldssortering på de byggefelter, hvor de almene ungdomsboliger placeres. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for KAB blot at købe en grund og selv etablere ungdomsboliger på matriklen.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
MT Højgaard A/S
12 56 22 33
Knud Højgaards Vej 7
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 102 690 140.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I relation til punkt II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at beløbsangivelsen er et foreløbigt anslået beløb, og at beløbet inkluderer alle omkostninger til grundkøb mv.

Indgåelse af endelig aftale sker først efter udløb af fristen for indsigelser efter denne bekendtgørelse.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2018

Send til en kollega

0.118