23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 185-418913
Offentliggjort
26.09.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mälarenergi AB

Transport och omhändertagande av avloppsslam från Kungsängsverket i Västerås


Mälarenergi AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Mälarenergi AB
556448-9150
Box 14
Västerås
721 03
Sverige
Kontaktperson: Annika Nyström
Telefon: +46 21395321
E-post: annika.nystrom@malarenergi.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malarenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transport och omhändertagande av avloppsslam från Kungsängsverket i Västerås

Referensnummer: Dnr 2018/7
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90513700
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar omhändertagande av REVAQ-certifierat avloppsslam från Kungsängsverket med hög leveranssäkerhet och hög återvinningsgrad till åkermark.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90513600
90513800
90513900
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Västerås

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar omhändertagande av REVAQ-certifierat avloppsslam från Kungsängsverket med hög leveranssäkerhet och hög återvinningsgrad till åkermark.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Upphandlande enhet är Mälarenergi AB med organisationsnummer 556448-9150. Vänligen notera att upphandlingen genomförs i det elektroniska upphandlingssystemet CTM.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 042-092786
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Transport och omhändertagande av avloppsslam från Kungsängsverket i Västerås

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/06/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/09/2018

Send til en kollega

0.171