23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 185-418650
Offentliggjort
26.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Landstinget Dalarna

Lokaler för Tandvårdens hus, Borlänge


Landstinget Dalarna

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Landstinget Dalarna
232100-0180
Box 712
Falun
791 29
Sverige
Kontaktperson: David Karlsson
Telefon: +46 23-490036
E-post: david.karlsson@ltdalarna.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ltdalarna.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lokaler för Tandvårdens hus, Borlänge

Referensnummer: LD18/02299
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
70000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av folktandvården i Borlänge. Målet är att inom centrala delar av Borlänge stad samlokalisera 2 st. befintliga kliniker i nya eller ombyggda lokaler.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
70000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avseende förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av tandvårdens hus Borlänge

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 103-235641
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/09/2018

Send til en kollega

0.17