23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414680
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Eskilstuna kommun

Inredning av föremålsarkiv


Eskilstuna kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna kommun
212000-0357
Stadshuset
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Loritha Karlsson
E-post: loritha.karlsson@sentensia.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eskilstuna.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Inredning av föremålsarkiv

Referensnummer: JP 18.057
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79931000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tjänstens omfattning är en helhetslösning för inredning av föremålsarkiv.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
39131100
39152000
39173000
79932000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstens omfattning är en helhetslösning för inredning av föremålsarkiv till Kommunens nya lokaler vid Grönsta 2:55 Svista. I Tjänsten ingår leverans, montering, avemballering, deltagande vid leveransgodkännande samt omhändertagande av avfall och städning efter Tjänstens utförande. Tjänsten omfattar även en option i form av nedmontering, frakt, montering samt städning efter ner och uppmontering av befintligt Entresol till av Kommunen anvisad plats.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 101-230989
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Underlaget var bristfälligt och innehöll felaktigheter.

Visma annons: https://opic.com/id/affyodidqh

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltingsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/09/2018

Send til en kollega

0.155