23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 180-408649
Offentliggjort
19.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Allerød Kommune, Teknik og Drift

Allerød Genoptræningscenter - Totalrådgivning


Allerød Kommune, Teknik og Drift

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune, Teknik og Drift
Bjarkesvej 2
Allerød
3450
Danmark
Kontaktperson: Troels Pedersen
Telefon: +45 21772730
E-mail: tp@lilholmogpartnere.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.alleroed.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Allerød Genoptræningscenter - Totalrådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Allerød Kommune ønsker at samle sine genoptræningsfaciliteter ved Engholm.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Allerød Genoptræningscenter, Rådhusparken 58, 3450 Allerød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med samling af Allerød Genoptræningscenter, agter Allerød Kommune at indgå en aftale om totalrådgivning vedr. arkitekt-, ingeniør og landskabsarkitektkompetencer.

Opgaven omfatter etablering af ny tilbygning og i forlængelse heraf åbning ind til eksisterende genoptræning, ligesom eksisterende plejeboligfløj skal renoveres og ombygges til træningsfaciliteter. Desuden skal etableres forplads til afsætning af patienter samt nye parkeringspladser, ligesom der skal etableres udeterrasse samt udearealer til træning i den nye gårdhave.

Udvidelsen af genoptræningscenteret skal bl.a. indeholde et nyt varmtvandsbassin.

Samlet areal af tilbygningen er brutto ca. 450 m2, hvoraf ca. 152 m2 udgør ny kælder. Håndværkerudgiften forventes at andrage ca. 16 000 000 DKK ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation herunder CV’er for nøglemedarbejdere / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 046-100959
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Allerød Genoptræningscenter - Totalrådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Til orientering er udbuddet vedr. Allerød Genoptræningscenter er annulleret, da der er opstået usikkerhed om rammerne for projektet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2018

Send til en kollega

0.189