23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 159-365763
Offentliggjort
21.08.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Jönköping Energi Aktiebolag

Opdateringer

Rettelse
(08.09.2018)

II.2.2)
Placing the text to be modified:Ytterligare CPV-kod(er), Tilläggsobjekt
instead of:
Read:


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/affmgorvuz

Installation av fjärvärme- och kylcentraler


Jönköping Energi Aktiebolag

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Jönköping Energi Aktiebolag
556015-3354
Box 5150
Jönköping
550 05
Sverige
Kontaktperson: Johan Ihrman
E-post: johan.ihrman@jonkopingenergi.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkopingenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjknazwjx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjknazwjx&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Installation av fjärvärme- och kylcentraler

Referensnummer: 18/53
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45331000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ansökan om att delta i upphandling av Beräkning och Dimensionering, Installationstjänst av värmecentral (El och VVS) samt Leverans av fjärrvärme- och fjärrkylcentraler till Jönköping Energi AB:s (JEAB) kunder.

Utgångspunkt är dagens sätt att arbeta med en glidande inriktning att JEAB tar ett större ansvar för kundens värme- och kylbehov genom att erbjuda utökad service.

Ansökan och senare anbud kan lämnas på en eller flera av delarna i upphandlingen.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45315000
45330000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ansökan om att delta i upphandling av Beräkning och Dimensionering, Installationstjänst av värmecentral (El och VVS) samt Leverans av fjärrvärme- och fjärrkylcentraler till Jönköping Energi AB:s (JEAB) kunder.

Utgångspunkt är dagens sätt att arbeta med en glidande inriktning att JEAB tar ett större ansvar för kundens värme- och kylbehov genom att erbjuda utökad service.

Ansökan och senare anbud kan lämnas på en eller flera av delarna i upphandlingen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2019
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/09/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Engelska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/02/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/08/2018

Send til en kollega

0.191