23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 159-365509
Offentliggjort
21.08.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Vasagatan – projektör och projektkoordinator under byggtiden


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 134-305633)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Madeleine Nilsson
E-post: madeleine.x.nilsson@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Vasagatan – projektör och projektkoordinator under byggtiden

Referensnummer: T2018-02006
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71242000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser projektering under byggtiden i projekt Vasagatan vilket bland annat innebär framtagning av bygghandlingar och relationshandlingar samt att kunna svara på frågor gällande bygghandlingar och revidera dessa vid behov under projekttiden. Projektören ansvarar för samordning av sidokonsulter.

Upphandlingen avser även rollen som projektkoordinator vilket innebär att konsulten kommer att ansvara för hantering av handlingar, protokoll m.m. och ansvara för att hantera projektets IT-manual.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/08/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 134-305633

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 27/08/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 05/09/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 28/08/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 06/09/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.113