23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 158-363298
Offentliggjort
18.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholm Vatten AB

Moduluppställning för evakueringsboende - Henriksdal


Stockholm Vatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Vatten AB
556210-6855
Bryggerivägen 10
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Lotta Olsson
Telefon: +46 852212000
E-post: lotta.olsson@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Moduluppställning för evakueringsboende - Henriksdal

Referensnummer: 18MB19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44211100
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholm Vatten AB avser upphandla etablering, uthyrning och avetablering av nyckelfärdiga moduluppställningar bestående av lägenheter av varierad storlek samt korridorsrum. Antal uppskattas till minst 10 lägenheter, men kan uppgå till ca 36 stycken.

I uppdraget ingår även att under hyrestiden av moduluppställningarna tillhandahålla förvaltningstjänster kopplade till användandet av moduluppställningarna. Dessa tjänster består av fastighetsservice och vaktmästeri.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
39140000
44211000
50850000
75123000
90911000
98341130
98341140
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stockholm Vatten AB avser upphandla etablering, uthyrning och avetablering av nyckelfärdiga moduluppställningar bestående av lägenheter av varierad storlek samt korridorsrum. Antal uppskattas till minst 10 lägenheter, men kan uppgå till ca 36 stycken.

I uppdraget ingår även att under hyrestiden av moduluppställningarna tillhandahålla förvaltningstjänster kopplade till användandet av moduluppställningarna. Dessa tjänster består av fastighetsservice och vaktmästeri.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 2 MSEK i maxavdrag
Pris - Viktning: Erbjudet anbudspris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 052-115989
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Expandia Moduler AB
556345-7687
Fallskärmsvägen 1
Västerås
721 31
Sverige
Telefon: +46 87302860
E-post: michael.jangholt@expandia.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: https://www.expandia.se/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

En ansökan om ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att Europeiska kommissionen har publicerat denna efterannons.

Datum för kontraktets tecknande var 5.7.2018.

Visma annons: https://opic.com/id/afsvwuswhl

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 856168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Uppgifter om sista dag för överprövning erhålls i tilldelningsbeslut och tidfristen löper tidigast ut 10 dagar efter att beslutet har meddelats samtliga anbudsgivare.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/08/2018

Send til en kollega

0.179